Bravura_djungel_2-1

News

Tredje samarbetsåret med Help to Help

av Bravura

2019 är det tredje samarbetsåret för Help to Help och Bravura. Anledningen till varför vi gått in i samarbetet ligger i bolagets syfte om att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Vår vision är att en dag vara bäst i världen på det vi gör. Att få möjlighet att bidra till utbildning för människor, vilket i sin tur skapar förutsättningar för utveckling i en annan del av världen linjerar därför helt med vad vi som bolag vill åstadkomma.

Martin Sander Bravura

 

Om samarbetet mellan Help to Help och Bravura

Varje år skänker vi 1% av den årliga vinsten till utbildningsavgifter till studenter i Tanzania och Uganda. Hittills har det varit ett mycket lyckat samarbete där Bravuras medarbetare även fått möjligheten att bidra med sin kompetens genom att coacha Help to Helps medarbetare inom rekrytering och deras studenter inför arbetslivet. Sedan starten av samarbetet har ett antal workshops och liknande genomförts.

hållbarhet