Bravura_djungel_2-1

News

Stressfri produktivitet för en Hälsosam företagskultur

av Bravura

Vi har aldrig haft bättre förutsättningar för att vara produktiva, kreativa och välmående. Trots det ökar stressrelaterade sjukdomar varje år, och många upplever att tiden inte räcker till. För att ändra på det måste vi göra vårt dagliga arbete på ett annorlunda sätt för att skapa en hälsosam företagskultur. Vi på Bravura har valt att adressera psykiskt välmående och kommer under hösten ägna oss åt stressfri produktivitet.

Enligt en undersökning av Statistiska centralbyrån har nästan var fjärde svensk haft arbetsrelaterade besvär. I början av 2017 hade över 35 000 svenskar sjukskrivit sig på grund av stressrelaterade sjukdomar jämfört med 2006 då det var 6237 svenskar som var sjukskrivna av samma anledning. Enligt siffror från Socialstyrelsen så har antalet patienter som remitteras till en psykiatrisk mottagning för stressrelaterad sjukdom blivit dubbelt så många. 

 

Varför arbetar vi proaktivt med psykiskt välmående? 

Bravura är ett tillväxtbolag med högpresterande medarbetare som har stort eget ansvar och strävar efter att nå högt uppsatta mål, därför är det viktigt att vi adresserar ohälsosam stress. Utöver tydliga rutiner över hur vi ska förebygga ohälsa har vi också startat en hälsogrupp vars syfte är att säkerställa vi att psykiskt välmående är på agendan samtidigt som vi får höra den övriga organisationens synpunkter, tankar och idéer på förbättring inom området.

 
Stressfri produktivitet 

På vårt tioårsjubileum gick startskottet för en gemensam uppgift på ämnet stressfri produktivitet i samband med en givande föreläsning av Anna Bojlert. Anna är utbildad beteendevetare med magisterexamen i grunden och har bland annat arbetat som HR-chef och de senaste 8 åren som konsult och utbildare inom just stressfri produktivitet. Idag är hon VD & Grundare av BEMINDED som utbildar och tränar människor i att öka sin produktivitet samt minska sin stress genom att bygga självledarskap och att ställa om hjärnan från reaktiv till produktiv. 

anna_bojlert_stressfri_produktivtet_foretagskultur

 "För att skapa stressfri produktivitet måste vi göra vårt dagliga arbete på ett annorlunda sätt. Vi måste medvetandegöra vart tiden tar vägen, vi måste ta kontroll och skaffa överblick. Utan rätt kunskap och verktyg för att hantera ständiga avbrott och störningar fastnar vi lätt i ett reaktivt beteende där brandsläckning och kortsiktiga aktiviteter blir styrande. Med hjälp av ett förändrat beteende och stödjande verktyg kan vi ändra på det" - Anna Bojlert.

 

 

Under kommande veckor kommer Bravuras medarbetare därför att få en gruppuppgift att göra förändringar i deras arbetsvardag som bidrar till ämnet stressfri produktivitet. Efter denna tidsperiod ska grupperna presentera insikter och resultat som de delar med sig till övriga medarbetare. Syftet med gruppuppgiften är att göra konkreta aktiviteter som förbättrar vår produktivitet och samtidigt ger oss en känsla av en mindre stressad vardag. Anledningen till att vi investerar i denna föreläsning är för att öka förståelse för och sätta området psykiskt välbefinnande tydligt på vår agenda som bolag.