Bravura_djungel_2-1

News

Satsar vidare på aktiv livsstil

av Bravura

Aktiv livsstil 2020 - Bravura-1

Vi tror på en aktiv livsstil och att medarbetarnas hälsa och välmående är direkt kopplat till hur det går för företaget. Därför satsar vi mycket på och jobbar aktivt med hälsoarbete. Sedan hösten 2017 har alla medarbetare på Bravuras kontor möjlighet att träna på arbetstid genom en så kallad träningstimme. Med träning på arbetstid ser vi flera positiva effekter, både för alla medarbetares välmående, prestation och för bolagets resultat.

Mer än schemalagt träningstid

Men det är inte bara träningstimmen som utgör det aktiva arbetet för en aktiv livsstil på bolaget. Under 2020 satsar vi vidare på hälsofrämjande aktiviteter. Som medarbetare på Bravuras kontor får du tillgång till ett stort utbud av motionsevenemang runt om i landet, delta i aktiviteter som anordnas av Bravura Sports Club, en mängd förmåner kopplat till hälsa och mycket mer.

Klicka på knappen nedan för att läsa om hur vi jobbar för att underlätta en aktiv livsstil för alla medarbetare på Bravura.

Läs mer

hållbarhet