Bravura_djungel_2-1

News

Love is all

av Bravura

Bravura regnbåge

Äntligen är Pride i gång och många förbereder sig för att hylla homosexuella, bi-sexuella och trans & queer-personer i HBTQi-kulturen för att visa sin support för mångfald och jämställdhet. På Bravura vill vi spegla det samhälle vi verkar i och ser att vi har ett ansvar i vår roll som rekryteringsföretag där vi väljer vilken typ av samarbetspartner och arbetsgivare vi vill vara. Vi tar ställning mot diskriminering och bedriver ett aktivt arbete för en fördomsfri rekryteringsprocess med hjälp av kompetensbaserat urval för att undvika att ta onödiga risker för subjektiva beslut som fattas på magkänsla eller eventuella fördomar.

På Bravura stärker vi inte bara människor genom jobb. Vi bär också ansvar för att bidra till ett inkluderande samhälle där våra kandidater, människor i samhället värderas utifrån samma förutsättningar och samma egenskaper och krav. Genom att skapa medvetenhet och uppmärksamhet i dessa frågor genom styrkan som finns hos våra kunder, medarbetare och kandidater kan vi bidra till ett mer inkluderande samhälle genom att få in mångfald på arbetsplatser.

 

Läs mer om kompetensbaserad rekrytering