Bravura_djungel_2-1

News

Ett val om värderingar

av Bravura

Det 9:e september är det val till riksdag, kommuner och landsting. Vissa kallar det här valet för ett val om värderingar. Som företag vill vi inte ta politisk ställning, men vi känner ett behov av att vara tydliga kring våra värderingar och vart vi står i frågor som rör öppenhet, jämställdhet och mångfald. Anledningen till det är för att vi är oroliga.

Vi är oroliga för den normaliseringsprocess av rasism och främlingsfientlighet som vi upplever i samhället. När politiker uttalar sig kring om judar och samer är svenskar eller inte blir vi obekväma. När vi hör att vissa vill inskränka på människors rätt att ingå äktenskap med vem de vill och att samkönade par inte ska ha samma möjlighet att adoptera blir vi upprörda. När reformer inom HBTQ-området möter motstånd blir vi besvikna. När vi hör förslag om stopp för kvotflyktingar eller när det föreslås nej till dubbla medborgarskap undrar vi på riktigt varför. Vi känner inte igen beskrivningen av Sverige som ett land i djup kris. Begrepp som ”nedärvd essens” och ”kulturell nationalism” klingar fel i våra öron i en tid som istället borde präglas av öppenhet och tolerans för olikheter. När vi ser hatstormarna i sociala medier som drabbar både grupper och individer blir vi förbannade. När vi ser nazister manifestera på våra städers gator känner vi att det har gått för långt. Just av de här anledningarna är vi oroliga. Det är inte en utveckling vi vill se.

Vi vill se en utveckling där man gemensamt bygger samhörighet, där vi blickar framåt istället för bakåt, ett samhälle där man inte delar upp människor i ”vi och dem”, ett samhälle som inte stänger gränser, ett samhälle som präglas av öppenhet och tolerans för varandra och för vår omvärld. Vi vill ha ett samhälle där man låter olikheter vara drivkraft till innovation och utveckling. Så vill vi bygga vårt företag och så vill vi även se att samhället utvecklas.

Vi kommer aldrig att fråga dig som möter oss vad du röstar på eller vad du tycker i politiska frågor. Det är inte vår ensak. Däremot vill vi vara tydliga med vår ställning i frågor som rör öppenhet, jämställdhet och mångfald, så att du som jobbar hos oss eller med oss känner dig trygg i vart vi står. Vår uppfattning är att Bravura, precis som Sverige utvecklas tack vare att människor tillåts vara olika. Därför jobbar vi aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågor och låter de perspektiven genomsyra hur vi bygger och utvecklar företaget framåt.

Vi tror att den stora majoriteten delar vår syn på öppenhet och tolerans för olikheter, men att det kan vara lätt att bli vilseledd i tider som dessa. Vår uppmaning till alla som ska rösta den 9:e september är att lyssna på värderingarna. Låt inte missnöje och populism påverka ditt val.

För öppenhet, jämställdhet och mångfald.

//Företagsledningen, Bravura

nyheter