Bravura_djungel_2-1

News

Bravura lanserar ny tjänst för chefsrekrytering

av Bravura

Bravura lanserar Executive Recruiting-1

För att möta en ökad efterfrågan inom området chefsrekrytering lanserar vi tjänsten Executive Recruiting. Hittills har Bravura hjälpt 109 företag med chefsrekrytering och har tillsatt totalt 208 chefer.

Bland företagen som rekryterat chefer via oss finns Santander, Etal, Cabonline och Brim. Det finns idag ett nationellt team på Bravura som fokuserar på chefsrekrytering och löpande utveckling av erbjudandet. Med de erfarenheterna och förutsättningarna tar vi nu upp konkurrensen inom segmentet genom att erbjuda kunderna en personlig och anpassad tjänst för chefsrekrytering.

Efter att ha lyssnat på marknaden så är den främsta insikten att företagen idag vänder sig till nischade aktörer inom headhunting och executive search för att ta hjälp med chefsrekryteringar. För annan typ av rekrytering eller personalinhyrning vänder man sig till rekryterings- och bemanningsföretag. Vi ser därför ett behov av att förtydliga hur vi kan effektivisera kundernas kompetensförsörjning i alla led.

Uppfattningen bland våra kunder är att vi inte erbjuder chefsrekryteringar, samtidigt som vi i flera samarbeten har fått chansen och då lyckats tillsätta rollerna.” – säger Marcus Kejzelman, Senior Recruiter.

Det utökade erbjudandet innebär att Bravura ska kunna leverera allt från tillfällig bemanning av kundtjänsten till företagets VD.

Ambitionen är att vara det naturliga valet för det företag/organisation som står inför en organisationsförändring i form av chefsrekrytering. Vi stöttar idag våra kunder med medarbetare över hela tjänstemannaverksamheten, med mål att vara en one stop shop för rekrytering och bemanning i syfte att förenkla kundens vardag och effektivisera deras kompetensförsörjning i alla led.” – säger Kristin Molin, Sales Manager.

Läs mer om Bravura Executive Recruiting här >>