Bravura_djungel_2-1

News

Bemanning & rekrytering inom Life Science

av Bravura

Bravura ❤️ Life Science 3

I takt med fördjupande samarbeten och en ökad efterfrågan på våra tjänster inom Life Science lanserar vi en ny branschsatsning. Life Science är ett nytt affärsområde med ett dedikerat team som har branschspecifik kunskap och koll på de senaste trenderna och utvecklingen inom Life Science i Sverige. Med inriktning på Next Gen Professionals - det vill säga talanger med noll till åtta års erfarenhet siktar vi nu på att bli det naturliga valet för företag inom Life Science som vill hyra eller rekrytera kompetens inom områdena: IT/Tech | Business Administration | Sales & Customer support

Växer med kunderna

Idag jobbar vi med flera välkända bolag inom Life Science, både inom produktion och distribution. Vi samarbetar med företag som exempelvis APL, Essity, Plandent, ADDvise Group, QPharma med flera och vi har tillsatt roller som exempelvis labbingenjörer, kemister, produktutvecklare, läkemedelstekniker, farmaceuter, projektledare med mera.

Carl Quicklund

"Jag tror att vår branschspecifika kunskap och övergripande koll på trender och utveckling inom Life Science blir allt viktigare för att vi ska kunna leverera högsta kvalitet till kunderna. Därför lägger vi vårt fokus på att tillgodose de behoven."

- Carl Quicklund, Affärsområdesansvarig | Life Science

Vill du veta mer?

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om vår branschsatsning inom Life Science.

Läs mer

nyheter kunder