Bravura_djungel_2-1

News

Reflektion och summering av året som gått

av Bravura

2021

Vi vill hälsa alla kunder, medarbetare och kandidater en god jul, gott nytt år och en härlig helg. Stort tack för den kontakt vi haft under året! Nu ser vi fram emot ett nytt år av möjligheter!

2021 har för oss varit ett förhoppningarnas och möjligheternas år. De lärdomar som vi fick från föregående år har utvecklat oss som bolag och hjälpt oss att bli ännu vassare på att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Under året har vi rustat och byggt organisationen på ett sätt som skapat riktigt bra förutsättningar för vår fortsatta tillväxtresa.

Några Händelser under 2021

Det har hänt mycket under året som gått, men det som mest präglar 2021 kan summeras med ordet tillväxt.


jobb

Förmedlade jobb

På Bravura brukar vi säga att vi finns till för att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Under 2021 förmedlade vi närmare 2200 jobb. Det är en ökning med 57% jämfört mot föregående år.


Internrek 2

Internrekrytering och egna utbildningsprogram

I takt med vår tillväxt har vi sett över och optimerat vår egen rekryteringsprocess och onboarding av nya rekryterare och säljare till Bravura. Med våra utbildningsprogram Recruiter Program och Sales Trainee Program skapar vi rätt förutsättningar för våra nya medarbetare att lyckas i rollen som antingen Recruiter eller Account Manager.  Under 2021 anställde vi 40 personer via Recruiter Program och 28 personer via Sales Trainee Program. Läs mer om våra utbildningsprogram >>


growth

Bland de snabbast växande bolagen i branschen

Mellan januari och oktober 2021 hade vi en tillväxt på 32,1% jämfört med branschens snitt på 7,3% (inom white collar). Med den tillväxttakten var vi bland de snabbast växande bolagen inom branschen. Vår kärnverksamhet är bemanning och rekrytering av Next Gen Professionals - det vill säga talanger med 0-8 års erfarenhet. Vi jobbar inom tre övergripande yrkesområden vilka vi kallar för IT/Tech, Business Administration och Sales & Customer Support.


kunder

Nöjda kunder

Vi ligger i toppen i branschen när det gäller nöjda kunder. Bravuras medelvärde är 72,9. Snittet i branschen är 70,7. Ett av våra grundfundament i bolaget är en strävan om att alltid ha nöjdast kunder, medarbetare och kandidater i branschen. Årets oberoende från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning verifierar att vi är on track! Områden där vi sticker ut och särskiljer oss är produktkvalitet och servicekvalitet där vi har högst betyg i branschen.


Help to Help

Välgörenhet

Fortsatt samarbete med välgörenhetsorganisationen Help to Help. Sedan 2017 är Bravura en långsiktig samarbetspartner till Help to Help. Varje år skänker vi 1% av vinsten till utbildningsavgifter för studenter i Tanzania och Uganda. Stödet har finansierat utbildning för sex studenter inom olika utbildningsområden och bidragit till att Help to Help har kunnat expandera sin verksamhet. Läs mer om samarbetet här >>


Next Gen Athletes - Bravura

Samarbeten med idrottsprofiler

Vi lanserade ambassadörsprogrammet Next Gen Athletes och inledde ett sponsringssamarbete med proffscyklisten Nathalie Eklund. Nathalie har siktet inställt på toppen och arbetar med mål på ett sätt som verkligen inspirerar oss i vårt företagande. Vi kommer med spänning att följa hennes resa mot OS i Paris 2024.


Populärt innehåll 2021

I bloggen Bravura Insights har vi under 2021 publicerat innehåll riktat till arbetsgivare och personer inom HR. Under 2021 har fokus framförallt varit kring hur arbetsgivare kan tänka när stora delar av rekryteringsprocessen och onboardingen sker digitalt.  

Några av de mest populära blogginläggen 2021

4 tips för att lyckas med den digitala anställningsintervjun

Det nya normala på jobbet

5 steg till en lyckad onboarding

 

Tips och guider som har laddats ner mest

Så lyckas du med digital onboarding

Så rekryterar du Generation Z

Så lyckas du med den digitala intervjun

Så skapar du en kandidatpersona


 

julgran 3

 

Ett nytt år fullt av möjligheter

Nu ser vi med spänning fram emot ett nytt år fullt av möjligheter! Ett år där vi fortsätter att vara länken mellan arbetsgivare och Next Gen Professionals. Varma hälsningar från vännerna på Bravura!

news