Bravura_djungel_2-1

News

Bravura utbildar kompetensbaserad rekrytering

av Bravura

Under förra veckan höll Bravura en utbildning i kompetensbaserad rekrytering för Help to Help i syfte att hjälpa dem att enklare göra objektiva rekryteringar, utan magkänsla. Utbildningen handlade om hur man kan effektivisera och maximera värdet i rekryteringsprocessen med hjälp av kompetensbaserad urvalmetodik och effektiva frågemetodiker.

Ämnen som diskuterades var olika urvalsmetodiker, fråge- och intervjutekniker som underlättar en mer objektiv rekryteringsprocess och hur Help to Help kan tillämpa dessa för att kvalitetssäkra sin rekryteringsprocess och säkerställa att studenter med rätt egenskaper får deras stipendier.

Samarbetet med Help to Help är en del av Bravuras hållbarhetsarbete, där vi nyttjar varandras kunskaper och resurser för att skapa värde. Läs mer om samarbetet här.

Om kompetensbaserad rekrytering

Bravura jobbar med kompetensbaserad rekrytering i syfte att effektivisera rekryteringsprocessen och skapa urval på ett icke-diskriminerande sätt. Läs mer om hur en kompetensbaserad rekrytering går till här.

Relaterat innehåll
Intervjuguiden del 1: Hur går en kompetensbaserad rekrytering till?
Bravura och Help to Help samarbetar kring CSR-initiativ
Bravura Insights Podcast: CSR som skapar medarbetarengagemang
Om Help to Help