Bravura_djungel_2-1

News

Hitta syftet som driver dig

av Bravura

blurry-crowd

Söker du dig till arbetsgivare som verkar utifrån ett högre syfte? Vår uppfattning är att möjlighet att bidra till samhällsnytta och verka för ett högre syfte är något som idag rankas högt bland kandidater när man väljer arbetsgivare. Man söker en mening med jobb och karriär. Samma gäller när man som konsument väljer bland olika varumärken. Det är lättare att knyta en emotionell koppling till ett varumärke om man förstår varför det finns, vad det har för syfte och om dess värderingar överensstämmer med ens egna.

Lön och förmåner på individuell nivå och lönsamhet, tillväxt- och omsättningsmål på företagsnivå hjälper individer och företag att nå mål, men de ger inte nödvändigtvis svar på frågan ”varför går man till jobbet varje dag?”.

En trend som pratas om idag är karmakapitalism. Karma är enkelt beskrivet lagen om orsak och verkan. Karmakapitalism handlar om att verka för något bortom kapitalism. Det medför att både individer och företag idag söker sig till högre syften för att skapa mening med det de gör.

Vi på Bravura har som uppdrag att korta ledtider för vakanser på arbetsmarknaden. När vi gör det blir effekten att människor får jobb. Jobb är för de flesta människor och för samhället i stort ett fundament för välmående och utveckling. Vi på Bravura brukar säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Det är vårt syfte. Det ger oss en anledning att gå till jobbet varje dag och fortsätta kämpa för att en dag vara bäst i världen på det vi gör.

Testa dina drivkrafter och hitta ditt högre syfte

I nedan test kan du enkelt pröva dina egna drivkrafter. Vilket är ditt högre syfte? Förhoppningsvis kan insikterna guida dig i jakten på ditt drömjobb.

Steg 1:

1. Ställ dig själv frågan ”Vilken är min bästa personliga egenskap?”
Tänk efter en stund och formulera svaret med ett ord.

2. Ställ dig själv frågan ”Vad är jag riktigt bra på?”
Tänk efter och skriv verbformen av ovan.

3. Ställ dig själv frågan ”Vad gör mig mest frustrerad?”
Tänk efter en stund och formulera svaret i substantivform eller som en kort mening.

4. Ställ dig själv frågan ”Vad brinner jag mest för?"
Formulera svaret i substantivform eller som en kort mening.

Steg 2:

Sätt ner dina svar i nedanstående formel:

Med min _1_ och min förmåga att _2_ ska jag utplåna _3_ för att skapa _4_

Klar! Hur ser formuleringen ut? Vilka är dina främsta drivkrafter? Vad ska du jobba med?

Se om du kan hitta ditt drömjobb hos Bravura.