Bravura_djungel_2-1

News

Jobbduellen ska sätta fler i arbete

av Bravura

Bravura och Framtiden utmanar nu varandra på en duell för att gemensamt sporra varandra till att hjälpa fler människor ut i arbete. Som två snabbväxande företag inom bemanning och rekrytering vill vi nu hitta nya vägar att lyckas.

Efter en stark tillväxt för såväl Framtiden som Bravura under 2015 gör vi nu gemensam sak för att ta rejäla kliv även under 2016. Jobbduellen går ut på att mäta vilket av företagen som lyckas förmedla flest jobb under 2016. Tillsammans gav vi år 2015 cirka 4000 personer en möjlighet på arbetsmarknaden och räknar med att genom jobbduellen och andra åtgärder kunna höja den siffran till åtminstone 6000 personer.

– Det blir väldigt kul att ta oss an jobbduellen. Utöver att vi räknar med att stärka många företag genom människor och människor genom jobb har vi också bestämt att tävlingskostnaden för jobbduellen för båda företagen är 50 000 kronor. Den sammanlagda potten på 100 000 kronor kommer vi gemensamt att skänka till välgörenhet i riktning mot att stärka möjligheten för fler att få ett arbete, säger Martin Sander, VD på Bravura.

Bemanningsbranschen är ledande på att hjälpa och matcha bland annat unga människor till sitt första jobb. Både Bravura och Framtiden har majoriteten av sina uppdrag mot juniora profiler, det vill säga människor i början av sin karriär. Båda har dessutom en likartad tjänsteinriktning och är jämnstora i omsättning, vilket innebär att jobbduellen kommer att ske på lika villkor.

– Vi är övertygade om att sund konkurrens kommer att hjälpa båda våra företag att utvecklas ytterligare. Huvudpoängen är naturligtvis att denna utveckling och tillväxt sker genom att vi hjälper fler unga ut i arbete. Vi tror att jobbduellen sporrar oss internt på ett positivt sätt och vinnaren får välja välgörande ändamål, säger Marcus Hökenklo, grundare och VD på Framtiden.

Inspirationen till jobbduellen kommer från idrottsvärlden. Både Bravura och Framtiden har en strävan att alltid förbättra sig och tycker att tävlingsmomentet är en naturlig del för att anstränga sig än mer och sätta fler i arbete. Förutom att räkna slutresultatet av vilket företag som har lyckats förmedla flest jobb kommer vi därför också att duellera i enskilda moment. I oktober offentliggörs ett halvtidsresultat i jobbduellen.

Följ uppdateringar och glada tillrop på Bravuras Facebook och LinkedIn under #jobbduellen.


Bravura-Framtiden

nyheter