Bravura_djungel_2-1

News

Examen för Bravuras Sales Trainees

av Bravura

Sales Traineer

Bravuras Sales Trainees - redo för jobb

Sommaren ligger i luften och i dagarna har otaliga studentmössor kastats i skyn. Även här på Bravura tar vi examen. Våra säljtraineer har efter nio månader av utmaningar och aktiviteter slutfört programmet med bravur och fortsätter nu sina karriärer som Account Managers på Bravura. Här berättar Therese, Theo, Eleni, Mattias, Christian, Gustav, Hazhier och Dennis om traineeperioden.

 

Vad tar ni med er från traineeperioden?
– Jag tar främst med mig kunskapsutbytet. Att vi som traineer har träffats för att utbyta erfarenheter har varit väldigt givande, säger Dennis.

– Kombinationen av kunskapsutbyte och att man får lämna sin comfort zone – hela tiden. Du får utmana dig själv gång på gång på ett sätt som du inte gör i andra yrken, fyller Christian i.

Bravuras traineeprogram hålls på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Under traineeperioden kombineras det dagliga arbetet med coaching och aktiviteter. Deltagarna från kontoren träffas ofta för gemensamma kurser eller roliga aktiviteter.
– Det har varit viktigt att ses ofta. Varje månad har alla kontor samlats för att utvärdera och dela erfarenheter och lärdomar, säger Hazhier.

De berättar att i början av programmet hördes de nästan varje dag, över telefon och mejl, för att ställa frågor och hjälpa varandra. Just gemenskapen har varit en stor del av programmet. Det har varit betydelsefullt att veta att man aldrig är ensam i motgång, likväl som det har varit viktigt att gemensamt fira framgångar. 

 

Vad engagerar er som säljare?
– Affärerna, menar Mattias. Att ansvara för hela processen från början till slut.

Eleni och Gustav håller med. Hela relationen med kunden är motiverande, menar de. Att lyckas förvandla ett telefonsamtal till en kontakt som man sedan har fullt ansvar för – och till slut får fullt förtroende från – är engagerande. Hazhier skjuter in att även kompetensutvecklingen har ökat hans engagemang.

– Att du blir expert i den bemärkelsen att kunden ser ett värde i dig, att du sitter på värdefull information och kan erbjuda tjänster som är värdefulla för dem, det är viktigt, menar Hazhier.
– När man har suttit på ett möte ett tag och kunden frågar ”Vad skulle du råda oss?”, det är ett tecken på att vi har gjort något rätt, håller Christian med.

Therese tycker att en annan viktig faktor är att det märks hur de är en del av Bravuras framgångsresa.
– Det är roligt att se att vi inte bara kostar pengar, utan att vi också bidrar till tillväxten. Det känns häftigt.

 

Har du talang och ett stort intresse för försäljning?
Sök till Bravura Sales Academy i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Sundsvall!

inspiration karriär nyheter