Bravura_djungel_2-1

News

Vi vill hjälpa nyanlända till jobb – inleder samarbete med Hero Kompetens

av Bravura

 Bravura Sverige har, som ett led i vårt hållbarhetsarbete, inlett ett projekt och ett samarbete med Hero Kompetens. Hero Kompetens arbetar för att matcha den kompetens som kommer till Sverige med det behov av arbetskraft som finns i företag i Sverige. Deras målsättning är att korta ner kedjan från att personer kommer till Sverige tills de är i arbete.

Mångfald är en viktig del i vår hållbarhetsstrategi och en del i detta arbete är att aktivt bidra till att fler människor får jobb. En av de mest utsatta grupperna i Sverige idag är nyanlända. Nyanlända akademiker kommer i snitt ut i arbetslivet efter sju år i Sverige. Hero Kompetens mål är att minska den tiden till två år. Hero Kompetens ingår i Hero Sverige som hjälper nyanlända med boende, tolkar, kompetens samt stöd och matchning för att hitta ett arbete. Bravura vill vara en förlängd arm när det kommer till att hjälpa dessa människor att hitta rätt företag att arbeta för och riva de hinder som kan finnas.

Bravuras rekryterare har via Hero Kompetens träffat ett antal kandidater som väntar på att få komma ut i arbetslivet. De har kompetens som vi vet efterfrågas på arbetsmarknaden och de pratar svenska, men inte perfekt. Det Bravura hjälper till med är att vi erbjuder oss att hyra ut dessa resurser till företag som efterfrågar deras kompetens. Alltså, vi står som arbetsgivare och ansvarar för att följa upp att både kandidat och företag trivs med uppdraget. Det kan handla om tidsbegränsade uppdrag eller att företagen själva vilja rekrytera personen efter en viss tid. Vi vill att nyanlända akademiker ska komma ut snabbare i arbetslivet.

Sverige har varit ambitiöst med att hitta praktikplatser, vi vill erbjuda riktiga jobb.

Hittills har vi personer med följande kompetenser:
- Ingenjörer inom maskinteknik/energiteknik
- Ingenjörer inom byggteknik/konstruktionsteknik
- Administrativa assistenter och kontorspersonal
- Jurister (med utbildning från andra länder)

Självklart finns det även personer med andra kompetenser. Vårt mål är att hitta efterfrågan hos våra kundföretag.

Läs mer om Hero Kompetens här!

inspiration karriär nyheter