Bravura_djungel_2-1

News

Från Bravura till dem som behöver det mest

av Bravura

Bravura (3)

Från Bravura till behövande

Över 3,2 miljoner människor har tvingats lämna Syrien för att söka skydd hos UNHCR i grannländerna. Hälften av dem är barn. Den syriska flyktingkatastrofen är den största i vår tid och behoven är enorma. Med tanke på den rådande situationen i vår omvärld väljer Bravura i år att skänka en stor del av julgåvobudgeten till UNHCR - FN:s flyktingorgan och på så sätt göra en insats för de människor som är på flykt i världen.

Bravura Sverige AB har i december 2015 skänkt 30.000 kronor till Sverige för UNHCR. Vi tror och hoppas att våra kunder, konsulter och medarbetare uppskattar detta initiativ samt att vår gåva kan göra åtminstone en liten skillnad för de människor som drabbats hårdast i dessa oroliga tider.

UNHCR arbetar på uppdrag av FN med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid.

Läs mer om UNHCR:s arbete och skänk en viktig julklapp här.

God jul och gott nytt år önskar alla medarbetare på Bravura

Läs även
Vi är Bravura
Bravura och Help to Help samarbetar kring CSR-initiativ
Bravura skänker 37 329 kronor till UNHCR

inspiration nyheter