Bravura_djungel_2-1

News

En hälsning från mig till dig

av Bravura

Till dig som sökt arbete, fått arbete eller som arbetar för eller genom Bravura idag.

Jag vill sammanfatta några ord så här i sommartid som en hälsning till just dig. Du har kommit att bli en av väldigt många. Under året har Bravura förmedlat vidare fler än 800 jobb där du som kandidat har fått jobb hos någon av våra uppdragsgivare direkt eller via anställning hos oss. Vi är idag drygt 500 anställda, som konsulter eller internt arbetandes på Bravura.

Vårt kandidatnätverk har under tiden fortsatt att växa och inrymmer idag drygt 140 000 personer som har sökt en eller flera tjänster via Bravura. Det är en siffra som är ganska svår att ta på, en siffra som i själva verket både talar om hur arbetsmarknaden fungerar och hur intressanta vi har varit i form av arbetsgivare och vilka kunder vi representerar.

En sak är säker, att vara en del av den stora massan ligger inte i personligt gagn för dig. Konkurrenssituationen är fortsatt hög såväl mot de mest attraktiva uppdragsgivarna som inom många av våra yrkesområden. Vi vet att det finns utmaningar i att göra arbetet kring matchning, transparens och kontinuerlig dialog med dig ännu bättre än den är idag. Det är prioriterat för oss och är något som vi kontinuerligt arbetar på att förbättra. När vi får höra att några av er upplever branschen och arbetssökandet som ett "svart hål" tar vi det på största allvar. Där vill vi göra skillnad! Vår ambition är att fortsätta arbetet med att identifiera den optimala nivån där kvantitet möter kvalitet.

Vi vill erbjuda de bäst lämpade jobben för dig inom tjänstemannaområdet. Vår ambition är att vara närvarande, inlyssnande och aktiva i hela den processen. För att vi ska behålla en fortsatt stark dragningskraft för dig som kandidat behöver vi fortsätta med att erbjuda de mest attraktiva tjänsterna för dig. Det är ett arbete som vi ägnar dag ut och dag in åt att säkerställa.

Med det sagt vill jag tacka dig för ditt engagemang och önska dig en riktigt glad sommar!

På återhörande och med vänlig hälsning,

martin_signatur_blogg

inspiration