Att jobba som konsult 2.jpg

Frågor och svar

För dig som jobbar som konsult

För att underlätta för dig har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren som rör din anställning som konsult hos Bravura. Det går alltid bra att kontakta din konsultchef ifall du har fler frågor.

Anställningsvillkor

Jag har frågor om min anställning, vem vänder jag mig till?

Har du frågor om din anställning kontaktar du din konsultchef, så hjälper hen dig.

Vad har jag för uppsägningstid?

Tillhör du tjänstemannaavtalet har du under de sex första månaderna två veckors uppsägningstid, därefter har du en månads uppsägningstid. Tillhör du arbetaravtalet har du under de sex första månaderna 14 dagars uppsägningstid.

Jag har ett RAM-avtal, vad har jag för uppsägningstid?

Vid erbjuden och accepterad anställningsperiod råder ett överenskommet avtal där uppsägningstiden är ömsesidig, till och med den avtalade tidens sista datum, eller uppsägningstid för visstidsanställning enligt kollektivavtal (se fråga om uppsägningstid tillhörande tjänstemannaavtalet).

Vad har Bravura för kollektivavtal?

Bravura har kollektivavtal med Unionen, Akademikerförbunden och 14 LO-förbund.

Lön

När betalas min lön ut?

Lön utbetalas en månad i efterskott den 25:e varje månad. Infaller den 25:e på en helgdag utbetalas lönen närmast vardag före den 25:e.

När får jag min lönespecifikation?

Lönespecifikationerna skickas ut cirka 1 vecka innan löneutbetalningen, runt 17-18:e varje månad.

Hur får jag tillgång till min lönespecifikation?

Din lönespecifikation ser du via applikationen MyPayslip på din mobiltelefon. Observera att det inte går att logga in via dator, endast mobiltelefon. Du loggar in med de uppgifter du fått skickade till dig via Bravuras löneavdelning. Första gången behöver du aktivera ditt konto. Efter detta kan du se din lönespecifikation. Kontakta Bravuras löneavdelning på lon@bravura.se om du inte fått mejlet angående aktivering av konto så hjälper de dig.

Tidrapportering

När ska jag tidrapportera?

Tidrapporteringen ska vara klar senast den sista kalenderdagen varje månad för det du arbetat pågående månad. Det sista du gör är att attestera, “låsa” dina rapporterade tider, först därefter behandlas den.

Hur tidrapporterar jag?

Du rapporterar dina arbetade tider månadsvis. Det är viktigt att endast skriva in de timmar som du har jobbat, du räknar alltså inte med tid för lunch/raster, utan rapporterar endast för arbetad tid. Tidrapporteringen görs via din webbprofil på www.bravura.se. Det är viktigt att du rapporterar dina arbetade timmar korrekt och i tid eftersom det utgör underlag för din lön.

Jag har låst/attesterat min tidrapport men har timmar kvar att rapportera eller behöver göra ändringar, hur gör jag då?

Kontakta din konsultchef så kan hen hjälpa dig att låsa upp tidrapporten. För att säkerställa att du får med månadens timmar på nästkommande lön så ska dina timmar/ändringar vara inne senast den sista dagen i varje månad. Kommer du in med dina timmar senare, när löneunderlaget redan har skickats, kan timmarna komma att betalas ut på lönen efter.

Sjukfrånvaro

Hur sjukanmäler jag mig?

Som konsult behöver du sjukanmäla dig både till din konsultchef och till din närmsta arbetsledare på ditt uppdragsställe. Sjukanmälan görs senast klockan 08:00 till din konsultchef. Alla sjukanmälningar görs muntligen över telefon, inga sms eller mejl. Sker ingen sjukanmälan till din konsultchef innebär det ogiltig frånvaro. I samband med att du påbörjar ditt uppdrag får du information av din konsultchef om vilka rutiner som gäller för sjukanmälan hos företaget du arbetar vid.

Intyg

Vad är det för skillnad på ett arbetsgivarintyg och anställningsintyg?

Arbetsgivarintyg: Detta är det intyget som A-kassan behöver för att kunna besluta om du är berättigad ersättning eller inte. För att få ett arbetsgivarintyg, gå in och beställ på arbetsgivarintyg.nu, se tydlig instruktion under frågan som berör tillvägagångssätt för arbetsgivarintyg. Anställningsintyg: Detta intyg verifierar din anställning hos oss och innefattar bland annat anställningsperiod, befattning, omfattning och månadslön. För att få ett tjänstgöringsintyg mailar du lon@bravura.se.

Hur går jag tillväga om jag vill ha ett arbetsgivarintyg?

Gå in på arbetsgivarintyg.nu och fyll sedan i dina uppgifter under rubriken ”tipsa din arbetsgivare”. Under arbetsgivarens e-postadress skriver du lon@bravura.se, förfrågan om ett arbetsgivarintyg skickas då till vår ekonomiavdelning som sedan upprättar intyget. När ditt intyg är klart får du en bekräftelse via mail eller sms och du kan då logga in och hämta ditt intyg på samma sida.