1. BRAVURA
  2. Riktlinjer hantering av e-post

Riktlinjer hantering av e-post

Personuppgifter och e-posthantering

Vi på Bravura är måna om din personliga integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Dessa riktlinjer informerar om hur vi hanterar personuppgifter som förekommer i e-posthantering.

Vi ser e-post som en transportör av information, inte en lagringsplats och i vår e-post behandlas enbart de personuppgifter som är nödvändiga för dess syfte och enbart de personer som behöver ta del av uppgifterna ingår i e-posten. Vi säkerställer att all behandling har en laglig grund och följer dataskyddsförordningens principer.

Personuppgifter i e-post som inte behöver sparas raderas efter att vi agerat på innehållet. Känsliga uppgifter skickas aldrig i öppen e-post.

Våra policys för hur vi hanterar personuppgifter hittar du här:

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@bravura.se