1. BRAVURA
 2. Dataintegritet- och sekretesspolicy

Dataintegritet- och sekretesspolicy

Vårt mål är att ge dig som besöker vår webb bästa möjliga upplevelse. Vi värnar om sekretess och din integritet online och skapar därför processer för att hantera och skydda dina personuppgifter på rätt sätt.

Sekretesspolicy

Omfattning

Personuppgiftspolicyn beskriver vilken data som samlas in, hur den används, hur du har kontroll över dina uppgifter och hur du kan komma i kontakt med oss. Personuppgiftspolicyn tillämpas på alla delar av vår hemsida. 

Personuppgiftspolicyn omfattar inte användarvillkor för dig som söker jobb och registrerar en profil hos Bravura. Läs mer om användarvillkor för dig som är medlem i Bravura här >>>

I denna policy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Uppgifter vi samlar in

Vid registrering

Bravura samlar in uppgifter om dig som är potentiell kund i syfte att skapa en framtida affärsrelation. Den information vi samlar in och har om dig är den information du lämnar till oss med egna aktiva handlingar. Informationen som vi samlar in, vilken kan betraktas som personuppgifter är:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

Vi samlar aldrig in mer uppgifter om dig än vad som är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden. Den rättsliga grunden för vår behandling av ovanstående personuppgifter är ditt samtycke som vi ber om när du laddar hem material. 

Genom att registrera dina personuppgifter på vår hemsida samtycker du till att Bravura, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra användarupplevelsen, våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar.

Prenumeration

När du börjar prenumerera på våra nyheter samlar vi in din adress för e-post. Du kan alltid avregistrera dig från kommunikation i något av nyhetsbreven som skickas till dig. I varje e-post finns en möjlighet att avsluta prenumerationen (opt-out). Den rättsliga grunden för vår behandling av ovanstående personuppgifter är ditt samtycke som vi ber om när du börjar prenumerera på våra nyheter. 

Genom registrering av prenumeration hos Bravura samtycker du till att ta emot information och marknadsföringsmaterial via e-post. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit din e-postadress till oss. Bravura äger rätten att dokumentera kommunikationen mellan oss i syfte att förbättra framtida information som skickas till dig.

Övriga uppgifter

Utöver namn, e-post och telefonnummer samlar vi i vissa fall in information om företag du jobbar på, vilken ort ett eventuellt behov avser och liknande uppgifter, vilka inte är att betrakta som personuppgifter.

Vi samlar aldrig in information av känslig karaktär som exempelvis ålder, kön, etnicitet eller liknande. Vi samlar endast in information i syfte att skapa möjligheter för ett samarbete mellan Bravura och det företag/organisation som besökaren representerar.

Om du frivilligt laddat upp dokument som exempelvis CV, personligt brev eller liknande dokument så har du när som helst möjlighet att få dem raderade ur våra system. Du kan begära att dina uppgifter raderas permanent ur våra system. Skicka ett mail till personuppgifter@bravura.se och meddela att du inte längre vill att vi lagrar dina de dokument som du tillhandahållit oss. 

Hur länge uppgifterna sparas

Hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken typ det är och syftet med att behandla dessa. Bravura sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt baserat på syftet med insamlingen och därefter anonymiseras och/eller raderas personuppgifterna. Övriga kunduppgifter i våra CRM-system sparas under avtalstiden och har ingen kontakt funnits på fyra (4) år anonymiseras personuppgifterna.

Registrera aldrig andras personuppgifter utan samtycke

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personuppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Varför vi samlar in information

Vi vill behålla informationen som du har lämnat till oss för att skapa en bättre upplevelse och erbjuda dig relevant innehåll. Bravura behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om erbjudanden och tjänster, pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Vi använder dina uppgifter för att:

 • Fullfölja kontaktförfrågningar
 • Skicka ut nyheter till prenumeranter
 • Skicka beställt digitalt material
 • Informera om nyheter och erbjudanden
 • Informera om ändringar i denna policy

Exempel på vad som sker när du besöker vår hemsida

 • Vi mäter och spårar din aktivitet på vår hemsida i marknadsföringssyfte.
 • Vi samlar in personuppgifter i kommunikation- och marknadsföringssyfte.
 • Vi behandlar personuppgifter genom att skicka dem till integrerade CRM-system i marknadsföring- och försäljningssyfte.
 • Vi sparar personuppgifter för analys och utveckling.
 • Dina användarbeteenden och aktivitet på vår hemsida kan användas i marknadsföringssyfte som exempelvis målgruppsanalys.

Laga grund

Bravura behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig samt när vi har annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Bravura Sverige AB inhämtar alltid ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke. I de fall vi inte inhämtar samtycke så behandlar vi dina personuppgifter utifrån en intresseavvägning.

Exempel på laga grund för att behandla dina personuppgifter är när ett kontaktformulär fyllts i och vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja förfrågan och ta kontakt med dig.

Exempel på intresseavvägning är att behandla dina personuppgifter i syfte att informera om ett nytt erbjudande i fall då du tidigare varit i kontakt med oss.

Vilka som kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Bravura Sverige AB samt relevanta bolag i koncernen. Personuppgifter om dig kommer även att hanteras av våra IT-leverantörer. Din information kan komma att överföras till integrerade system där den i vissa fall kompletteras med information från publika register. I de fall dina personuppgifter skickas vidare till tredje part är de skyddade genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Bravura avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium, social selling, sociala medier, nyhetsprenumeration och liknande aktiviteter.

Var dina personuppgifter behandlas

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Ändra och korrigera

Du har rätt till att ändra, ta bort eller uppdatera den information du valt att registrera hos oss. Detta gör du enklast genom att kontakta personuppgifter@bravura.se. Du kan också kontakta oss genom kontaktinformationen på vår hemsida. 

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Bravura att vidta rättelseåtgärder.

Radering

Du kan begära att dina uppgifter raderas permanent ur våra system. Om du vill bli raderad ur våra system, skicka ett mail till personuppgifter@bravura.se och meddela att du inte längre vill att vi lagrar dina personuppgifter.

Rätt att tillgå och/eller hämta dina personuppgifter

Du har rätt till att få tillgång till de uppgifter vi sparar om dig via ett registerutdrag. Detta gör du genom att höra av dig till personuppgifter@bravura.se och fråga efter ett registerutdrag, märk mailet med ditt namn med titeln registerutdrag och säkerställ att du mailar från den email adress du använt vid registrering. Du har även rätt att begära det genom att kontakta oss på annat sätt. Våra kontaktuppgifter finner du längst ned i detta dokument. Vi kan i så fall behöva be dig om ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta din identitet.

Invändningar och återkallande av samtycke

Du har rätt att göra invändningar mot någon eller de behandlingar Bravura utför av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller med stöd av vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna ifråga. Du har rätt att inge klagomål på vår personuppgiftsbehandling till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten. För att lämna in klagomål, se www.imy.se för information om hur du går tillväga.

Om vi i något fall har fått ditt samtycke till vår personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Det påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket lämnades.

Dataportabilitet

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Cookies

Bravura använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en datafil med text som sparas i din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Cookien kan innehålla information om inloggningar och inställningar. Webbplatsen använder både egna cookies och tredjepartscookies.

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. Exempelvis hjälper cookien tredjepartsleverantörer att hålla reda på vilka annonser som exponerats för en viss webbläsare. När du besöker Bravuras webbplats sparas cookies på din dator för att tredjepartsleverantörer ska kunna presentera relevanta annonser för dig baserat på dina intressen.

Informationen i cookien ger också uppgifter om hur användare tillgodogör sig webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har ytterligare information om cookies på sin webbplats. Du kan även läsa mer om cookies på www.youronlinechoices.com/se.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Bravura Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy.

Vår adress: Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm
Vårt organisationsnummer: 556752-0803

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan kan du maila till vårt dataskyddsombud som du når via mail: personuppgifter@bravura.se. Det går även bra att ringa till 08 400 240 50.

Eventuella ändringar

Personuppgiftspolicyn kan komma att uppdateras. Detta skulle i så fall bero på ändringar i rådande dataskyddsreglering, tekniska förändringar i våra system eller ändringar i Bravuras rutiner och processer. Vid en eventuell ändring så informerar vi dig på den e-postadress som du har registrerat och den senaste versionen av denna informationstext laddas alltid upp på vår hemsida.