1. BRAVURA
  2. Dagab och Bravura

Dagab och Bravura

Konsulter inom masterdata

Om samarbetet

Bravura levererar konsulter inom området Masterdata till Dagab. Konsulterna jobbar idag som masterdataansvariga, processkoordinatorer, registervård med mera. Tillsammans med avdelningen skapar de förutsättningar för hela koncernen att leverera värde till slutkunden. 

Område: Masterdata- & EDI-förvaltning
Roller: Masterdataansvariga mm, profiler med 0-8 års erfarenhet
TjänstBemanning

”Bravura förstår vår affär, behoven och profilen vi söker och de har visat snabbhet och pricksäkerhet i leveransen.”

Dagab

Om Dagab

Dagab, som är en del av Axfoodkoncernen, ska varje dag leverera Sveriges mest hållbara, prisvärda och moderna kunderbjudande inom mat. Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl.a. Hemköp, Willys, Tempo, Mat.se och Apohem. Dagab utvecklar dessutom Axfoodfamiljens egna märkesvaror såsom Garant, Eldorado, Såklart och Fixa. Med andra ord - hos Dagab är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor.

Dagab ansvarar för sortiment, inköp och logistik till Axfoods samtliga marknadskoncept och för externa företagskunder. Dagab har en nyckelroll i arbetet med att ständigt effektivisera varuflödet från sortiment och inköp till lagerhantering och distribution.

Butiken är scenen

Idag jobbar cirka 600 tjänstemän på Dagab och runt 3000 medarbetare på lager. Utöver bolagen inom koncernen så levererar Dagab även till servicehandlare som exempelvis Reitan Servicehandel och Cirkle K. Inom Axfood är kärnvärdet ”Butiken är scenen” centralt. I den kontexten är Dagab startpunkten som möjliggör att butikerna kan leverera värde till slutkunden.

Att jobba på Dagab

Digitalisering och effektivisering av hela värdekedjan

Vi har pratat med Lasse Liljequist på Dagab om hur det är att jobba hos dem, om kompetensförsörjning och om deras arbete med employer branding. Hans titel är Chef Masterdata & EDI förvaltning. På hans avdelning jobbar idag ca 40 personer i olika roller. Gemensamt för alla roller är att de arbetar med att digitalisera och effektivisera hela värdekedjan inom koncernen.

Hållbarhet i fokus

Dagabs verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur man agerar mot sina medarbetare. Inom Dagab drivs en stor del av koncernens hållbarhetsagenda. På så sätt ger Dagab koncernens kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.

Logistik

Engagerade medarbetare

På avdelningen för Masterdata och EDI jobbar medarbetarna som bl.a. masterdataansvariga, process- och EDI-koordinatorer, datakvalitet och supportkoordinatorer. Gemensamt för alla som jobbar på avdelningen är att de är noggranna, strukturerade, nyfikna och engagerade.

Medarbetare

Employer branding

Att attrahera rätt kandidater är inte lätt. Lasse Liljequist upplever att de tidigare har haft utmaningar med employer branding och att förmedla de specifika fördelarna med att jobba på Dagab. I samarbetet med Bravura har man lyckats vända denna en utmaning till framgång och skapat än mer tydlighet i erbjudandet till talangerna.

Skapa liv och värde i masterdata

Att jobba med masterdata administrativt tungt och det finns en utmaning i att paketera erbjudandet till talangerna. För Dagab är ambitionen att skapa liv och värde till rollerna samt visa hur de påverkar hela verksamheten och kommunicera det till talangerna. Samarbetet med Bravura bidrar till att hitta rätt kompetens och attrahera medarbetare.

Behålla talangerna

Att ingå i koncernen Axfood ger bra karriärmöjligheter och kan öppna dörrar inom koncernen. Bland medarbetarna som är i början av karriären är det inte ovanligt att man vill vidare efter ett tag och då är Dagab en bra inkörsport inom hela Axfood. Dagab jobbar aktivt med att skapa förutsättningar som gör att medarbetarna vill stanna längre och uppmuntrar intern rörlighet.

En av Bravuras konsulter

Sandra Magnusson ville ta nästa steg i sin karriär och testa en administrativ tjänst. Via Bravura hittade hon konsultuppdraget som masterdata-administratör på Dagab och tog chansen att prova på något helt nytt.

Om att vara kund

Jobba med bemanningsföretag

  • Förstår behoven, affären och profilen

Enligt Lasse finns det flera fördelar med att jobba med bemanningsföretag. Det ger möjligheter att snabbt tillsätta vakanser, spara tid på att själv behöva leta efter kandidater, minska personaladministration och möjlighet att ta del av större kandidatnätverk. Det viktigaste i ett samarbete med ett bemanningsföretag är enligt Lasse att aktören känner till verksamheten, förstår behoven och affären och är djupt insatta i profilen som efterfrågas. Därtill ska de snabbt lyckas matcha rätt personer och sedan ta hand om konsulterna på ett bra sätt.

  • Når rätt kandidater

På Bravura jobbar vi med att driva ansökningar bland både aktiva och passiva kandidater. Med en kanalmix av betalda och organiska kanaler, hög närvaro i sociala medier och ett välkänt varumärke har vi möjlighet att hitta precis de kandidater som Dagab vill ha.

  • Ger minskad personaladministration och flexibilitet

I samarbetet med Bravura är det en konsultlösning som utgör grunden. Det är Bravura som är arbetsgivare för konsulterna och ansvarar för alla frågor kopplat till anställning. Själva arbetsplatsen och där uppdraget utförs är hos uppdragsgivaren, vilket innebär att Dagab är arbetsledare och hanterar alla frågor kopplat till själva arbetet. Vid ett konsultupplägg krävs en tydlig dialog för att alla parter ska vara nöjda. Det här upplägget ger Dagab flera fördelar. Bland annat minskad personaladministration, flexibilitet gällande när och hur länge de vill ha inne konsulterna samt att de har möjlighet att rekrytera konsulterna efter uppdragen löpt ut.

  • Medarbetaren har två företag som bryr sig

Det finns även många fördelar för den som jobbar som konsult via Bravura. Bland annat så har konsulten två företag som bryr sig om att hen ska trivas. För den som är intresserad finns även möjlighet att bli överrekryterad till Dagab om vakanser uppstår. Enligt Lasse Liljequist så ser de gärna att konsulterna söker de interna vakanserna när de dyker upp. Som anställd hos Bravura får konsulten en trygg anställning med bra villkor, så att hen kan fokusera på att göra ett bra jobb, utvecklas och ha roligt. Att ha nöjda konsulter är något som vi på Bravura jobbar aktivt med och vi följer löpande upp nöjdheten bland både konsulter och kunder.

Rekryteraren och framgångsfaktorer

Från utmaning till framgång

Julia Jobacker är rekryteringschef på Bravuras kontor i Stockholm och ansvarar för leveransen till Dagab. Efter att ha gjort flera tillsättningar hos Dagab har hon skaffat en djup förståelse för deras affär, avdelningens behov och för profilen de söker. Framgångsfaktorerna bakom tillsättningarna är att förstå vilka personliga egenskaper och intressen Dagab söker bland kandidaterna. Vi har fokuserat mycket på intresse för system, dagligvaruhandeln och mat, men framförallt att man vill arbeta i en roll där man skapar skillnad. Med det fokuset har vi lyckats vända en utmaning till en framgång genom hur vi kommunicerat Dagabs erbjudande gentemot kandidaterna, från annons till signering av avtal. Vi har attraherat kandidater genom att sälja in helheten hos Dagab, där de är navet i hela verksamheten och där allt börjar med Masterdata.

Tips till dig som vill jobba på Dagab

Efter att ha gjort många tillsättningar inom området Masterdata hos Dagab så har våra rekryterare bra koll på vad man bör tänka på för att lyckas landa ett uppdrag hos dem. Här är 3 tips för hur du får jobb hos Dagab!

  • Håll koll på www.bravura.se efter nya möjligheter hos Dagab. Vi jobbar löpande med Dagab och annonserar nya tjänster hela tiden. Om du hittar ett uppdrag som du vill ha, se till att söka direkt. Ju tidigare du söker desto större är chanserna att du får det.
  • Var nyfiken och ställ frågor! Vi sitter inne på mycket information om Dagab efter lång tid av samarbete. Se till att ställa mycket frågor och var nyfiken på jobbmöjligheten. Vi vet hur du gör ett bra intryck på dem!
  • Lyft fram dina styrkor med konkreta exempel. Vid varje intervju, lyft fram de egenskaper som efterfrågas för det specifika uppdraget du söker. Beskriv hur dessa stämmer in på dig genom att återge konkreta exempel på hur du använt dig av dessa egenskaper i verkliga situationer. Exempelvis ”När jag jobbade med analys på mitt senaste jobb fick jag nytta av…” osv.

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss idag!