Konsult via Bravura

JOBBA SOM KONSULT

Konsult via Bravura

Att jobba som konsult hos oss innebär att du blir anställd av Bravura men arbetar på uppdrag hos något av våra kundföretag. Du kan arbeta på heltidsuppdrag eller ha ett extrajobb vid sidan av om du studerar. Se alla lediga konsultuppdrag nedan.

Konsultuppdrag

En trygg anställning

Hos oss får du en trygg anställning med bra villkor så att du kan ägna dig åt att fokusera på att göra ett bra jobb, utvecklas och ha roligt. Att vara konsult hos oss ger dig samma anställningstrygghet som hos andra arbetsgivare. Här kan du läsa fler vanliga myter inom bemanningsbranschen

Börja som konsult och bli överrekryterad

Många jobb vi förmedlar är konsultuppdrag med möjlighet till överrekrytering. Det ger dig både trygghet i din anställning och stärker dina karriärmöjligheter framåt. Vi kallar upplägget för konsultrekrytering. Då är den uttalade intentionen från uppdragsgivaren en framtida anställning hos dem och konsultuppdraget är en testperiod. Vilken typ av konsultuppdrag vi förmedlar framgår tydligt i varje annons, så att du vet vilken typ av anställning som gäller och vilka möjligheter till förlängning eller överrekrytering som finns.

Trygghet
Trygghet

Som konsult får du garantilön och skydd från principen ”först in/först ut. Det ger dig en trygg anställning.

Jobbnätverk
Jobbnätverk

I fall du av någon anledning vill byta uppdrag så har du möjlighet att nyttja vårt nätverk för att hitta ett nytt jobb.

Karriärcoach
Karriärcoach

Genom din konsultchef får du en referens som du kan använda framåt i din karriär. Du får även coachning och stöd under hela ditt uppdrag.

Du är viktig för oss

När du jobbar som konsult via oss vill vi att du ska trivas! Bravura är din arbetsgivare och ansvarar för att allt fungerar på ditt arbete. Vi har märkt att en tydlig dialog och uppföljning leder till att våra konsulter trivs och känner sig nöjda med oss som arbetsgivare. Därför är vi noggranna med att alltid ha en nära dialog med både våra konsulter kunder.

För dig som är konsult

Det finns många saker du behöver veta om du jobbar som konsult. Här hittar du information om vad du ska tänka på i olika faser av din anställning, grundreglerna för din anställning.  Ju mer du vet desto mer tid kommer du kunna ägna åt att fokusera på att göra ett bra jobb, utvecklas och ha roligt.

Läs mer här

Träffa Jonathan - En konsult via Bravura

Jonathan Krogsböll är Servicedeskmedarbetare på Vix Technology och anställd som konsult via Bravura. Här får du en inblick i hans vardag som konsult på Bravura.  

Läs intervjun

FAQ - Att jobba som konsult

Vad innebär det att jobba som konsult?

Som konsult är du anställd på Bravura men jobbar ute hos någon av våra kunder. Ett konsultuppdrag kan pågå under en tidsbegränsad period eller löpande under en längre tid. Du har en dedikerad konsultchef på Bravura som ansvarar för att kontinuerligt följa upp hur du har det ute på ditt uppdrag. Givetvis har du även en arbetsledande chef ute på ditt uppdrag som du vänder dig till i frågor som rör det specifika arbetet.

Vad finns det för fördelar med att jobba som konsult?

Det finns många fördelar med att jobba som konsult. För dig som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden är det en bra möjlighet att pröva på olika uppdrag och företag för att få ett konkurrenskraftigt CV. Vi har även många exempel på när ett tillfälligt behov av kompetens har lett till något mer permanent och i många fall ett erbjudande om direkt anställning hos kundföretaget. Du har även som konsult ett dubbelt stöd under din anställning, där du förutom arbetsledande chef på kundföretaget även har en konsultchef på Bravura som ofta fungerar som ett bra och uppskattat bollplank.

Vad har jag som konsult för trygghet?

Anställningstryggheten är likvärdig för den som är anställd i ett bemanningsföretag som för den som är anställd av någon annan arbetsgivare. Bravura har kollektivavtal med Unionen, Akademikerförbunden samt 14 LO-förbund vilket innebär att de flesta villkor är reglerade när du börjar din anställning hos oss. Självklart har du som anställd rätt till sjuklön, semester och tjänstepension i enlighet med vårt kollektivavtal. För pension och försäkringar gäller samma försäkringsvillkor som för de flesta andra företag på den privata arbetsmarknaden, det vill säga pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar.

Vad innebär begreppet ambulerande?

Som konsult är du anställd som ambulerande tjänsteman eller arbetare där du arbetar ute hos något av våra kundföretag. Ibland ligger företaget du jobbar på väldigt centralt, ibland inte lika centralt. Det geografiska område du kan komma att bli utbokad inom kallas för ditt tjänstgöringsområde och finns specificerat i ditt anställningsavtal.

Vad händer om jag blir sjuk?

Samtliga anställda har självklart rätt till sjukersättning om du tvingas vara hemma på grund av sjukdom. Är du sjuk i mer än åtta kalenderdagar behöver du lämna in ett läkarintyg för att få fortsatt ersättning.

Har jag som konsult rätt till semester?

Ja självklart, enligt semesterlag och kollektivavtal har du som konsult rätt till minst 25 dagars semester per år. Din semester beviljas av din konsultchef och i samråd med arbetsledande chef på kundföretaget. Om du får betald semester eller inte beror på när din anställning påbörjades eftersom semesterlönen baseras på din intjänade lön. Upphör din anställning betalas innestående semesterersättning ut på din slutlön.

Jobbar du redan som konsult hos oss? För att underlätta för dig har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren som rör din anställning som konsult hos Bravura. Det går alltid bra att kontakta din konsultchef ifall du har fler frågor. Till frågor och svar >>

jobba som konsult

Auktoriserat av kompetensföretagen

Bravura är auktoriserat av Kompetensföretagen. Auktorisationen finns för att säkerställa att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

aktoriserat bemanningsföretag

Till dig som funderar på att ta in en konsult

Att hyra in konsulter är en bra lösning för företag som behöver möta arbetstoppar eller täcka upp vid vakanser, föräldraledighet eller annan frånvaro. Många av Bravuras konsulter på heltidsuppdrag rekryteras till företaget ifråga efter en tid, vilket vi tycker är roligt och är stolta över.

Våra tjänster

Om Bravuras konsulter

Vi har över 600 konsulter som jobbar på uppdrag hos våra kunder. Vi hyr ut personal inom områdena IT/Tech, Business Administration och Sales & Customer Support. Stor del av våra konsulter är vad vi kallar för Next Generation Workforce, det vill säga talanger med 0-8 års erfarenhet. Vi kan den målgruppen då vi själva är den.

Är du intresserad av att ta in en konsult? Se våra tjänster

Läs mer