1. BRAVURA
  2. Så funkar det att jobba som konsult

Så funkar det att jobba som konsult

Konsultchefen berättar

Victoria Svanström är konsultchef på Bravura och som konsult är hon en av dem som du har mest kontakt med. Hon berättar hur det är att jobba som konsult och hur det skiljer sig från att vara anställd direkt på företaget.

Vad innebär ditt jobb som konsultchef?

  • Som konsult har du två chefer kan man säga – en arbetsledande chef på kundföretaget där du jobbar och en konsultchef på Bravura som stöttar dig och har personalansvaret från anställning till avslut. På Bravura fokuserar vi på Next Gen Professionals, det vill säga målmedvetna talanger precis i början av sin karriär, och då är det extra viktigt med stöd för att hitta rätt väg framåt, säger Victoria Svanström.
  • Det är också jag som administrerar anställningsavtal och säkerställer en god arbetsmiljö genom att ha regelbundna uppföljningar både med dig som konsult och kundföretaget du jobbar på. Kortfattat kan man säga att jag har hand om konsulterna som är ute på uppdrag och ser till att de trivs helt enkelt.

Vad är den största skillnaden mellan att jobba som konsult och att vara anställd direkt på ett företag?

  • Den stora skillnaden är såklart att du är anställd hos Bravura i stället för kundföretaget där du jobbar. Men de flesta av våra konsulter tycker inte arbetsvardagen skiljer sig speciellt mycket. Du har en chef på kundföretaget precis som de andra medarbetarna, trygga arbetsvillkor genom våra kollektivavtal och rätt till semester, pension och sjuklön.
  • I våra medarbetarundersökningar ser vi att våra konsulter faktiskt uppskattar att vara konsult, eftersom de får dubbelt stöd från både sin chef på arbetsplatsen och sin konsultchef här på Bravura.

Hur ser processen ut när man söker ett konsultjobb via Bravura?

  • Först och främst är det alltid tydligt i annonsen vilken typ av konsultuppdrag det är. Om det handlar om ett mer tidsbegränsat uppdrag eller om det är en konsultrekrytering där avsikten redan från start är att konsulten ska anställas av kundföretaget efter uppdraget. Då fungerar konsultuppdraget som en ömsesidig testperiod där du som konsult kan känna dig trygg i att det här är rätt tjänst för dig.
  • När du väl gått igenom rekryteringen och fått jobbet så träffar du din konsultchef som går igenom själva anställningsavtalet och sedan blir din kontakt här på Bravura. I början har vi lite tätare uppföljningar för att se till att du får en bra introduktion och kommer in i arbetet på ett bra sätt. Allteftersom du får mer erfarenhet stämmer vi av regelbundet med lite större mellanrum eller vid behov. Vi konsultchefer finns alltid här om du behöver ett bollplank eller har funderingar kring din fortsatta karriär.