1. BRAVURA
 2. Senseair och Bravura

Senseair och Bravura

Bravura hjälper Senseair att växa

Senseair

Om Senseair

Senseair är ett globalt, högteknologiskt företag som arbetar med säker alkoholmätning och mätning av luftkvalitet. De utvecklar och tillverkar sensorlösningar för bland annat koldioxid och alkohol i luften. Idag arbetar cirka 170 personer nationellt inom företaget i Delsbo, Stockholm och Västerås. Internationellt finns Senseair även i USA, Tyskland och Kina.

 • Kontor: Delsbo, Västerås, Stockholm
 • Övriga länder: USA, Tyskland, Kina
 • Anställda i Sverige: cirka 170
 • Hemsida:www.senseair.com
 • Verksamhet: Elektronikindustri

Om samarbetet

Sedan starten på samarbetet har Bravura genomfört flera direktrekryteringar, men även hyrt ut konsulter på hel- eller deltid. Exempel på tillsättningar och konsultuppdrag är:

 • Mekanikingenjör
 • Testingenjör
 • Inköpschef
 • Administratör / IT
 • Produktionstekniker
 • Produktionsplanerare
 • Projektledare

Genom samarbetet med Bravura har vi fått flera nyckelpositioner på plats och vi har även kunnat bredda organisationen med nya roller som inte funnits tidigare.

Anna-Karin Eriksson, Senseair

Utmaningar före samarbetet med Bravura

Senseair är på en tillväxtresa och har som mål att dubbla personalstyrkan inom loppet av några år. Det finns en hög efterfrågan på deras produkter och lösningar. Den stora utmaningen är att rekrytera rätt kompetens för att kunna fortsätta växa.

Svårare än tidigare att hitta kandidater

Under senare tid har de märkt av ett skifte från arbetsgivarens till arbetstagarens marknad. Det har blivit allt svårare att hitta och attrahera rätt kompetens, främst seniora elektronik- och mekanikingenjörer. Tidigare hade det gått lättare och de fick in många intressanta ansökningar, men nu räckte det inte längre.

Problem med tillväxt

Kompetensbristen hämmade deras tillväxt, vilket medförde att de inte kunde arbeta i den takt de ville och kunder fick vänta på sina produkter. De saknade flertalet specialistfunktioner och blev känsliga för frånvaro.

Lösningar

För att kunna växa i den takt de önskade behövde Senseair lösa det kompetensglapp som hade uppstått. På lång sikt behövde man även förändra sitt rekryteringsmönster för att säkerställa kompetensförsörjningen i framtiden för att kunna fortsätta tillväxtresan. Under sommaren 2018 inledde därför Senseair ett samarbete med Bravura.

Märkte skillnad direkt

De märkte direkt en fördel i Bravuras uppsökande verksamhet och breda kandidatnätverk. Rekryteraren jobbade aktivt med att kontakta kandidater på andra industriföretag i regionen, vilket medförde att ett brett urval av kandidater kunde presenteras för Senseair.

Flexibla lösningar

Något annat som direkt uppskattades hos Bravura var lyhördheten och möjligheten att kunna anpassa sig efter Senseairs behov och önskemål. Sedan samarbetets start har man skapat ett djupt partnerskap och för nu en öppen dialog kring pågående processer och vad som är fokus framåt gällande kompetensförsörjning.

Både konsulter och rekryteringar

Bravura levererar både rekryteringar och konsulter till Senseair. Man har lärt känna Senseair, företagskulturen och vad som kännetecknar en Senseair-profil, vilket är något som både snabbar på och förbättrar rekryteringsprocesserna och bidrar till att stärka Senseairs employer brand.

Upplevda fördelar med samarbetet

Stabilitet i organisationen

Senseair ser en stor skillnad nu jämfört med för bara några månader sedan och det går bättre för företaget. Nu har de många nyckelpositioner på plats och har även kunnat bredda organisationen med nya roller som de inte haft tidigare, vilket har frigjort mycket tid för cheferna. De kan lägga mer fokus på ledarskap, struktur och strategiskt arbete, och att bygga organisationen på annat sätt än de kunnat tidigare, vilket har skapat en stabilitet.

Tid att fokusera på rätt saker

Att få hjälp med rekryteringarna har även frigjort mycket tid för HR-avdelningen. I och med tillväxtkraven sker många rekryteringar parallellt, det är mycket att göra och många kandidater att återkoppla till. Om Senseair skulle sköta alla rekryteringar internt skulle HR-avdelningen inte ha mycket tid över till annat än just rekrytering. Att istället få ett urval av kandidater presenterade och få hjälp med återkoppling gör att de kan fokusera på annat värdeskapande för organisationen, så som att stötta cheferna.

Fortsatt fokus på tillväxt

De nya medarbetarna består av en mix av juniora och seniora kompetenser, där alla delar viljan att följa med på Senseairs resa. Samtliga är ambitiösa personer som tillfört mycket energi till bolaget. Nu ligger Senseairs fokus på fortsatt tillväxt, att bygga organisationen, bli ännu fler och expandera ytterligare och de känner sig bättre rustade att växa inom båda sina affärsområden.

Sagt om samarbetet

Vi ser stor skillnad nu jämfört med tidigare och det går bättre för hela företaget. Nu har vi flera nyckelpositioner på plats och vi har även kunnat bredda organisationen med nya roller, vilket har frigjort mycket tid för cheferna. Nu kan de lägga mer fokus på ledarskap, struktur och strategiskt arbete, och att bygga organisationen. Det har skapat stabilitet.

- Anna-Karin Eriksson, Senseair

Något jag uppskattar med att arbeta hos Senseair är att arbetsmiljön är väldigt bra, jag känner en trygghet och får mycket stöd och hjälp när jag behöver. Som konsult behandlas jag inte annorlunda och jag kände mig välkommen från första dagen, precis som om jag varit anställd direkt hos dem. Jag har en bra kontakt med min konsultchef på Bravura, vilket skapar en trygghet för mig.

- Jenny Huang, Senseair/Bravura

Vi har förmånen att få hjälpa Senseair växa och nå sina mål. Den största utmaningen har varit att få kandidater att vilja flytta, eftersom det ofta handlat om att hitta rätt spetskompetens för Senseairs unika projekt och denna kompetens har inte alltid funnits i området. Här har vi kunnat vara lyhörda och lyckats kommunicera fördelarna som Senseair erbjuder kandidaterna och långsiktigt bidragit till att stärka deras employer brand.

- Kim Häggström, Bravura

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi hjälper företag och organisationer att hitta rätt kompetens genom rekrytering och bemanning. Vårt fokus är Next Gen Professionals, talanger med 0-8 års erfarenhet inom områdena IT/Tech, Business Administration och Sales & Customer Support.