1. BRAVURA
  2. En grundare berättar

En grundare berättar

Från källarbolag till ett av landets främsta!

Bild grundare

”Jag träffade Kristofer Ericson 2005 på herrtoaletten på Fredsgatan 12. Vi var 24 år gamla och pluggade på KTH respektive LiTH. Vi började prata och det visade sig att båda skulle åka och plugga ett utbytesår på ETH hösten därpå. Efter några drinkar bestämde vi oss för att dela lägenhet under vårt utbytesår, inga konstigheter! Under utbytesåret diskuterade vi mycket kring affärsidéer och företagande. Det visade sig att vi båda hade drömt länge om att starta företag.

Vi slutförde våra studier i industriell ekonomi respektive teknisk fysik och därefter blev det praktik på olika håll i världen. Snart bestämde vi oss för att göra något av våra gemensamma företagsdrömmar. Vi skaffade oss en källarlokal vid KTH, köpte två orangea ”fatboys” till intervjurummet (tidigare cykelförråd), varsin telefon och dator. Vi började rekrytera och hyra ut ingenjörer, främst inom data/it.

Det första året var ganska tungt. Våra vänner hade häftiga jobb och bra löner medan vi satt i en mörk, illaluktande källarlokal utan löner. För att hålla någon form av professionalism uppe bestämde vi oss för att klä oss affärsmässigt och alltid börja jobba klockan 8.00. Vi startade inte företag för att slappa utan för att bygga något stort. Även om vi nu har bytt mossiga väggar mot ljusa glaspartier har vi tagit med oss klädkoden och arbetstiderna från företagets första dagar.

Efter att ha förberett allt; webbsida, säljpresentation och anställningsavtal insåg vi att vi saknade något essentiellt för vår verksamhet, nämligen kunder! De verkade inte komma till oss och vi förstod inte varför. Vi hade ju ordnat allt och ville ge kunderna vårt yttersta, så varför radade de inte upp sig utanför vårt kontor? Vi fick lösa problemet genom att en av oss helt enkelt tog fram en telefonkatalog och började boka möten med eventuella kunder. Den andra av oss fokuserade på att bygga upp leveransorganisationen och lösa själva rekryteringen.

Vi förstod snabbt att vi behövde bygga in försäljning och kundservice i vår företagskultur. Det var, är och kommer alltid att vara kärnan i det vi arbetar med. Försäljning och kundservice bygger på en strävan efter att skapa långsiktiga relationer. Vi ska vilja jobba med våra kunder lika mycket som våra kunder vill jobba med oss. I de relationer vi ger oss in i ska vi alltid göra rätt för oss. Vi får aldrig kompromissa med vårt varumärke. Vårt huvudfokus är att skapa värde för alla företagets intressenter, det vill säga våra kunder, våra kandidater, våra medarbetare och det samhälle vi är verksamma i.”

Det var en kul men hektisk tid. Parallellt med att vi byggde upp Bravura startade vi även Studybuddy, som idag är ett av Sveriges ledande bolag inom läxhjälp och studiecoachning. Men det är en annan historia…

Varför gör vi det vi gör?

”Jag har en övertygelse om att alla människor har något att lära av andra. I varje möte mellan två människor kan någon lära sig något. Vi verkar i en bransch där mötet mellan människor är det mest centrala, oavsett om det är ett säljmöte, en kandidatintervju, ett säljsamtal eller en kundlunch. Att arbeta med medarbetare som alla delar denna syn på möten, och som får energi av att träffa människor, skapar en härlig stämning på vårt kontor. Jag går till jobbet på dagarna för att jag vill vara med mina kollegor på företaget och för att vi gemensamt kan bidra till samhället. Och varje dag försöker jag att lära mig något nytt i mötet med andra.”

Hur skapar vi värde?

”Att gå till en arbetsplats som man trivs på är en av de viktigaste faktorerna för en människas välbefinnande. Att känna att man är behövd, att man bidrar, är centralt för självförtroendet. Företag behöver medarbetare lika mycket som medarbetare behöver företag och arbetsmarknaden är den marknad där arbetstagare och arbetsgivare möts. Som bemanningsföretag och rekryteringsföretag tjänar vi som intermedia som möjliggör för arbetsgivare och arbetstagare att mötas. Vi är en form av arbetsförmedling som kortar tiden på vakanser och förbättrar matchningen av kompetens. Dessutom har vi gedigen kunskap om personal- och rekryteringsfrågor som vi kan hjälpa våra kunder med.”

Vår vision

”Vårt företagande är långsiktigt. Vi vill bygga in i det här företagets själ en strävan efter att vara bäst i världen på det vi gör. Hur mäter man då det när det går att göra på många olika sätt? Svaret är att det är omöjligt, men om jag själv skulle försöka mig på att göra en sådan bedömning skulle den bestå av parametrar som omsättning, omsättningstillväxt, vinstmarginal, varumärkesstyrka, kundnöjdhet och intern kultur. Några av dessa parametrar är lättare att kvantifiera än andra, men det skulle vara möjligt att göra om vi en dag känner att vi börjar närma oss vårt mål.

Att bli bäst i världen på bemanning och rekrytering kan låta som en svävande och svåruppnåelig vision. Det är också vad visionen ska vara för oss – en förnimmelse om vart vi är på väg. På väg mot det målet har vi satt flera konkreta delmål, bland annat att bli ett miljardföretag. Det lägger vi fullt fokus på nu, och väl där ser vi oss omkring efter nästa steg. Vi har en lång resa att göra, men vi håller bra fart.”

Henrik Jakobson, grundare

Bravura Group

I vår företagsgrupp ingår idag Bravura Sverige, Bossanova People Agency samt intressebolaget Hailey HR. Den samansättningen av bolag förser svenska företag med tjänster och lösningar inom rekrytering och bemanning, HR-konsulter och HR-system. 

Bravura