Bravura_djungel_2-1

News

Hållbarhetsrapport 2019

av Bravura

Hållbarhetsrapporter - Bravura

Vi vill ta ansvar för det samhälle vi verkar i och för den påverkan vi har, samt att vi ska kunna stå för det fotavtryck vi lämnar efter oss. Det innebär ett ansvar att bedriva verksamheten på ett sätt som maximerar positiva avtryck och minimerar negativ påverkan på omvärlden.

Fokusområden

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån tre fokusområden, de områden där vi bedömer att vi har mest påverkan.

Community

Vi tar ansvar för den roll vi spelar i vårt gemensamma samhälle. vilken leverantör och arbetsgivare vi väljer att vara.  Årligen arbetar vi mot olika hållbarhetsmål samt UN Global Compacts 10 principer för ansvarsfullt företagande.

Growth

I vårt ansvar som företag ingår hur vi använder våra ekonomiska resurser med ett långsiktigt tänk. I vårt uppdrag ingår det även att ställa krav på vår omvärld. Det gör vi genom att noggrant välja de leverantörer vi samarbetar utifrån code of conduct.

Footprint

I vårt löfte ingår det att ta ansvar för vårt fotavtryck, där vi med små justeringar kan göra stora skillnader för klimatet. För att göra det grundar vi samtliga inköp utifrån ett hållbarhetsperspektiv och prioriterar  klimatvänliga resealternativ för vår transportering.

Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019

Sedan 2019 summerar vi vårt hållbarhetsarbete i en rapport som publiceras i samband med årsredovisningen varje år. Här kan du läsa rapporten för verksamhetsåret 2019.

Hämta rapport

news sustainability