Bravura_djungel_2-1

News

Hållbarhetsrapport 2018

av Bravura

Nu finns Bravuras hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2018 tillgänglig. Hållbarhetsrapporten har sammanställts i enlighet med riktlinjerna för hållbarhetsrapportering i GRI och den beskriver hur vi jobbar med hållbarhet utifrån de områden där vi har störst påverkan på omvärlden.

Läs rapporten

Här kan du hämta rapporten och läsa om Bravuras hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapport 2018

Om hållbarhetsarbetet

Som ett tillväxtföretag inom rekrytering och bemanning innebär hållbarhet att vår tillväxt ska vara hållbar, att vi tar ansvar för de avtryck vi gör på miljön och att vi värnar om det samhälle vi verkar inom, lokalt såväl som globalt. Vi arbetar årligen mot olika hållbarhetsmål som tar sin utgångspunkt i FN:s 17 globala mål samt UN Global Compacts 10 principer för ansvarsfullt företagande.

Ambitionen med hållbarhetsarbetet är att maximera positiva avtryck och minimera negativ påverkan på vår omvärld. Med arbetet vill vi även inspirera andra bolag som har som mål att vara en hållbar aktör inom tjänstemannasektorn.

nyheter sustainability hållbarhet