Hållbarhet - Bravura

Hållbarhet

Vi vill göra skillnad på jobbet, i samhället och i världen

För oss handlar det om att vår tillväxt ska vara hållbar, att vi ska ta ansvar för det samhälle vi verkar i och den påverkan vi har, samt att vi ska kunna stå för det fotavtryck som vi lämnar efter oss.

Fördomsfri rekrytering

Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och bedriver ett aktivt arbete för en fördomsfri rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vår urvalsmetodik är kompetensbaserad vilket innebär att vi arbetar efter en strukturerad urvalsprocess där kandidater bedöms utifrån samma egenskaper och krav. Samtliga som arbetar på Bravura lär sig hantera invändningar vid eventuella diskrimineringsfrågor. Primärt fokus är att säkerställa att vi som företag arbetar för att motverka diskriminering.

Läs mer

Kvalitet och miljö

Kvalitet- och miljöarbetet är en viktig del i vår vardag och vi arbetar aktivt med att säkerställa att företagets processer är optimerade utifrån att leverera värde till våra intressenter och maximera 

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy

Fokusområden

Vi vill bedriva verksamheten på ett sätt som maximerar positiva avtryck och minimerar negativ påverkan på omvärlden. Vårt hållbarhetsarbete utgår därför ifrån tre fokusområden.

Community-2
Community

Vi tar ansvar för den roll vi spelar i vårt gemensamma samhälle. vilken leverantör och arbetsgivare vi väljer att vara.  Årligen arbetar vi mot olika hållbarhetsmål samt UN Global Compacts 10 principer för ansvarsfullt företagande. 

Growth
Growth

I vårt ansvar som företag ingår hur vi använder våra ekonomiska resurser med ett långsiktigt tänk. I vårt uppdrag ingår det även att ställa krav på vår omvärld. Det gör vi genom att noggrant välja de leverantörer vi samarbetar utifrån code of conduct. 

Footprint
Footprint

I vårt löfte ingår det att ta ansvar för vårt fotavtryck, där vi med små justeringar kan göra stora skillnader för klimatet. För att göra grundar vi samtliga inköp utifrån ett hållbarhetsperspektiv och prioriterar  klimatvänliga resealternativ för vår transportering.

Hållbarhetsrapport

Den här rapporten beskriver Bravuras hållbarhetsarbete och uppföljning för verksamhetsåret 2018.

Hållbarhetsrapport 2018

EVERYDAY SUSTAINABILITY

Vi arbetar proaktivt för en hållbar organisation där alla medarbetare har möjlighet att vara involverade inom olika områden. På så vis ser vi till att ämnen som exempelvis  mångfald, tillgänglighet, friskvård och arbetsmiljö ständigt är på agendan och genomsyrar vår verksamheten.

Fokus på det psykiska välmåendet 

På Bravura är vi måna om våra medarbetare och strävar alltid efter en hälsosam arbetsmiljö. Vi tror att det är viktigt med en balans mellan jobb och fritid och arbetar aktivt för att identifiera och utplåna stress bland våra medarbetare.

Bravura <3 Help to help

Sedan våren 2017 samarbetar vi med välgörenhetsorganisationen Help to Help för att kunna hjälpa unga människor i Östafrika genom utbildning och jobb. Varje år skänker vi 1% av vår årliga vinst till utbildningsavgifter till studenter i Tanzania och Uganda. Våra medarbetare får även möjligheten att använda sin kompetens för att göra skillnad genom att coacha Help to Helps studenter inför arbetslivet.    

Martin Sander Bravura

People minded business

En av våra viktigaste resurser är våra medarbetare och målet är att alla som är anställda hos Bravura ska uppleva en god arbetsmiljö som innefattar goda anställningsvillkor, bra ledarskap i en fördomsfri arbetsmiljö där vi visar respekt gentemot våra kollegor. För att säkerställa att vi gör detta följer vi lag och kollektivavtal, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete samt utför regelbundna medarbetarundersökningar och månatliga individuella samtal. 

Healthfulness

Vi anser att en god hälsa är en bidragande faktor till friska och välmående medarbetare. Som ett led ur detta, erbjuder vi träning under arbetstid då vi tror att det är viktigt för stresstålighet, koncentration och återhämtning. Vi driver aktiviteter på årsbasis med syfte att engagera till fysisk rörelse och inspirera till att skapa balans i vardagen. Vi mäter årligen frisknärvaron hos våra medarbetare och agerar tidigt vid signaler på ohälsa. Att healthfulness är en hörnsten i vårt hållbarhetsarbete tror vi är en viktig förutsättning för en hållbar organisation.

Ett skidlopp i Stockholm!

Vi tror på en aktiv livsstil och att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på människors välmående och prestation. Det vill vi manifestera och inspirera genom att engagera oss i ett skidlopp. Varje år genomförs Bravura Stockholm Ski Marathon som arrangeras av IFK Tumba Skid- och orienteringsklubb, Lida Friluftsgård och TFV Coaching. Överskottet går till ungdomsföreningarna i samarbetet. Med det här engagemanget hoppas vi kunna inspirera både omvärlden och våra målinriktade medarbetare till en ännu mer aktiv livsstil.

1800
förmedlade jobb senaste året
640
medarbetare jobbar på Bravura
1
% av vinst till välgörenhet

Nyheter

Här är de senaste nyheterna om vad som händer på Bravura och i vår omvärld

Fortsätt framåt - lediga jobb

Just nu befinner vi oss i en orolig situation där många förlorar sina jobb. Samtidigt ser en del...

Läs mer

Vi anpassar oss och fortsätter framåt

På Bravura bevakar vi utvecklingen kring Covid-19 noggrant och följer samtliga rekommendationer...

Läs mer

Bravura tar marknadsandelar

Bravura tar marknadsandelar under fjärde kvartalet 2019 och klättrar 1 position i rankingen över...

Läs mer