Generation Z

Generation Z

Så rekryterar du Generation Z

I den här guiden får du

  • Insikter kring karaktärsdrag och beteenden hos generationen
  • 5 konkreta tips på hur du lyckas attrahera, rekrytera och behålla Generation Z

Generation Z 1600 x 900

I takt med att Millennials gör karriär så etablerar sig en ny generation på arbetsmarknaden. De har haft sitt intellektuella uppvaknande efter millennieskiftet och till skillnad från föregående generationer minns de inte en värld före internet. De är den mest digitala generationen hittills och de tar till sig ny teknologi och digitala trender blixtsnabbt. 

Men vad krävs då för att attrahera Generation Z till sitt företag och vad kan man göra som arbetsgivare för att behålla en generation som alltid ligger steget före? I den här guiden delar vi några av våra insikter när det kommer till rekrytering av Generation Z.

Hämta guiden