1. BRAVURA
  2. Nyheter
  3. Välgörenhet via Help to Help

Välgörenhet via Help to Help

Help to Help är en organisation som hjälper unga i Tanzania och Uganda till utbildning. Sedan 2017 är Bravura en samarbetspartner. Varje år skänker vi 1% av vinsten till stöd för studenter i Tanzania och Uganda. Hittills har Bravura donerat cirka en halv miljon kronor till Help to Help. Utöver finansiella insatser kan Bravura även bidra med kompetens inom rekrytering och medarbetarna får möjlighet att vara engagerade i samarbetet genom olika initiativ och aktiviteter.

Det senaste bidraget

Nu har 2021 summerats upp och beloppet som går till Help to Help i syfte att finansiera studier för ungdomar är 281 510 kr.

Vi är glada och stolta över vårt långsiktiga samarbete med Bravura där vi tillsammans stärker unga människor genom utbildning och jobb. Det är också väldigt roligt att flera av Bravuras medarbetare varit med och hjälpt till som volontärer när vi intervjuat studenter till vårt stipendieprogram. 281 510 tack för att ni är med och stöttar våra aktiviteter inom Help to Help Academy och hjälper oss nå ut till fler unga changemakers i Tanzania och Uganda!

Clara Luthman, VD, Help to Help

Ett långsiktigt samarbete

Utöver finansiella insatser får Bravura även möjlighet att bidra med kompetens inom rekrytering. Exempelvis vid urval av nya studieplatser till Help to Helps scholarship program hjälper medarbetare från Bravura till genom att genomföra intervjuer med potentiella framtida studenter. På så sätt får Bravuras medarbetare möjligheten att använda sin kompetens för att göra skillnad genom att coacha Help to Helps studenter inför arbetslivet.

Det är väldigt roligt hur vi utöver vår finansiella insats även kan bidra och hjälpa till med vår kompetens i arbetsprocessen inför dessa utbildningsprogram för att hitta nästa framtida change makers.

Karin Vannfält-Restorp - People & Culture Manager, Bravura

Om Help To Help

Help to Help är en välgörenhetsorganisation som jobbar för att skapa positiv utveckling i Östafrika genom att möjliggöra sponsring av utbildning för unga människor. Genom crowdfunding ordnar de stipendier för universitetsstudenter i Östafrika, studenter som annars inte skulle haft möjlighet att utbilda sig. Bravuras stöd till Help to Help går primärt till programmet Help to Help Academy, vilket syftar att förbereda tjejer och killar, framtida changemakers i Tanzania, för arbetsmarknaden. Detta är något som vi upplever linjera bra med vårt syfte om att stärka företag genom människor och människor genom jobb.