Medarbetare på Bravura
 1. BRAVURA
 2. Nyheter
 3. Nöjdare kunder än branschen

Nöjdare kunder än branschen

När kunderna inom bemanningsbranschen har lämnat feedback så framgår det att Bravura har betydligt nöjdare kunder än genomsnittet inom branschen. Bravuras kundnöjdhetsindex är 72,9 jämfört med snittet för kundnöjdhet inom branschen som är 70,7. Det visar sig i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av bemanningsbranschen där har undersökt hur nöjda kunderna är med bemanningsföretagen.

Kundnöjdhetsindex har värden mellan 0 och 100. Index som överstiger 75 är att anse som mycket bra medan index under 60 tyder på stort missnöje bland kunderna.

Högsta betyg på att matcha rätt kandidater med rätt jobb

Undersökningen mäter ett flertal aspekter av ett bemanningsföretag såsom exempelvis leverans, service och kvalitet i tjänsterna. Bravura sticker framförallt ut inom områden Servicekvalitet. Det frågeområdet avser leverantörens förmåga att hålla tät dialog med kunden, att ge kunden rätt hjälp samt att vara proaktiv både i aktiva uppdrag och i den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Inom området servicekvalitet har Bravura betyget 74,2, vilket är högst betyg av alla bemanningsföretag. Genomsnittet bland alla bemanningsföretag är 67,5.

"Bravura sticker framförallt ut inom områdena produkt- och servicekvalitet, där de har högst betyg i bemanningsbranschen."

Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex

Inom frågeområdet produktkvalitet får Bravura även högre betyg än snittet med 72,8. Genomsnitt för branschen är 68,6. Det frågeområdet avser bemanningsaktörernas förmåga att matcha rätt kandidat med rätt jobb, vilket är själva huvudfokuset för ett bemanningsföretag.

"För oss är höga betyg inom service- och produktkvalitet extra viktigt. Inte bara för att säkerställa att våra kunder får rätt kompetens, utan även för att våra konsulter ska hamna på rätt arbetsplatser där de får möjlighet att utvecklas. Det är helt i linje med vårt övergripande syfte om att stärka företag genom människor och människor genom jobb."

Christoffer Hernius, Chief Operating Officer, Bravura

Trender i efterfrågan

I Svenskt Kvalitetsindex undersökning av bemanningsbranschen kan man hitta några tydliga trender bland företagen som köper bemanningstjänster och vad de värderar hos sina samarbetspartners.

Aktivitetsnivå och det lilla extra har spelat stor roll på bolagens resultat i undersökningen.
Hållbarhet blir allt viktigare. Kundens syn på om leverantören gör investeringar i och jobbar aktivt med hållbarhet i verksamheten har haft påverkan på kundnöjdhetsindex.

Digitalisering uppskattas bland kunderna. 1 av 3 anger att man använt en digital lösning för bemanning och rekrytering. Det upplevs som enkelt att använda, särskilt när man har ett akut behov. Närmare hälften kan tänka sig helt digitala bemanning- och rekryteringsprocesser.

Företagens utmaningar

Årets undersökning av Svenskt Kvalitetsindex präglas av framtid och utveckling. Även om kunderna upplever att det är fortsatt svårt att förutse behov och planera sin kompetensförsörjning så finns det andra områden som ses som större utmaningar. Bland annat att hantera och utveckla befintlig personal. Nedan visas jämförelser mot föregående års undersökning kring vad kunderna inom bemanningsbranschen ser som utmaningar kopplat till deras kompetensförsörjning.

Utökat erbjudande för att möta ny efterfrågan

Företagens utmaningar med att hantera och utveckla befintlig personal är behov som vi som leverantör kan bemöta och tillgodose för att vara en långsiktig partner inom kompetensförsörjning. Bravura är ett bemanningsföretag och rekryteringsföretag vars kärnverksamhet är uthyrning och rekrytering av Next Gen Professionals – talanger i början av karriären. För att tillgodose ökad efterfrågan inom hela HR-området startade vi under början av året upp det nya bolaget Bossanova People Agency, där ett av affärsområdena är ”People Management”. De är rådgivare, strateger och förändringsledare som hjälper företag att skapa rätt interna strukturer och förutsättningar för hela flödet med att rekrytera, utveckla och behålla personal. Läs mer om Bossanova People Agency här.

Söka jobb

 • Hur söker jag jobb?
  Du söker ett jobb via oss genom att först skapa en profil på vår hemsida. Där laddar du upp aktuella dokument samt anger din kontaktinformation och övriga upplysningar. När du är färdig med din profil klickar du dig vidare till fliken Lediga Jobb, där du letar dig fram till den tjänst du är intresserad av och klickar på Sök jobbet.
 • Varför kan jag inte bara mejla in min ansökan?
  Eftersom vi jobbar med många tjänster samtidigt hanterar vi stora mängder ansökningar. När du söker via hemsidan är du garanterad att din ansökan hamnar rätt; hos rätt rekryterare och i rätt process. Om vi tar emot ansökningar via mejl eller på annat sätt finns det en risk att ansökan inte registreras korrekt eller följs upp.
 • Hur laddar jag upp ett dokument till en särskild tjänst?
  Alla dina uppladdade dokument hamnar på samma plats i din profil i vår interna databas. Om du vill ladda upp ett dokument kopplat till en tjänst räcker det med att ange titeln på aktuell tjänst i dokumentet. Detsamma gäller för anpassade CV:n.
 • Vilka filtyper kan jag ladda upp?
  Vi föredrar att du laddar upp textdokument i formaten .doc eller .pdf. Det går även bra att ladda upp i .rtf även om det försämrar läsbarheten avsevärt.