1. BRAVURA
  2. Nyheter
  3. Nöjdare kunder än branschen

Nöjdare kunder än branschen

Enligt en ny undersökning bland kunderna inom bemanningsbranschen så har Bravura betydligt nöjdare kunder än genomsnittet inom branschen. Bravuras kundnöjdhetsindex är 72,1 jämfört med snittet för kundnöjdhet inom branschen som är 69,1. Det visar sig i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av bemanningsbranschen där har undersökt hur nöjda kunderna är med bemanningsföretagen.

Strävan mot nöjdast kunder

Som bolag strävar vi efter att leverera högsta möjliga engagemang i alla led. En naturlig kvantifiering av de målen är att ha nöjdast kunder i branschen och årets mätning visar att vi är en bra bit på väg! I mätningen hamnar Bravura på plats nummer två. Värt att notera är att bland de topp 20 största bemanningsföretagen har Bravura nöjdast kunder.

Högsta betyg gällande proaktivitet och service

Undersökningen mäter ett flertal aspekter av ett bemanningsföretag såsom exempelvis leverans, service och kvalitet i tjänsterna. Bravura sticker framför allt ut när det kommer till området kundrelation och att vara en proaktiv aktör. Det handlar om förmågan att hålla tät dialog med kunden, att ge kunden rätt hjälp samt att vara proaktiv både i aktiva uppdrag och i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Inom det området har Bravura betyget 69,0, vilket är högst betyg av alla bemanningsföretag. Genomsnittet bland alla bemanningsföretag är 65,0.

"För oss är höga betyg gällande proaktivitet och service extra viktigt. Inte bara för att säkerställa att våra kunder får rätt kompetens, utan även för att våra konsulter ska hamna på rätt arbetsplatser där de får möjlighet att utvecklas. Det är helt i linje med vårt övergripande syfte om att stärka företag genom människor och människor genom jobb."

Christoffer Hernius, Managing Director, Bravura Sverige

Företagens utmaningar och nya krav på bemanningsföretag

Tidigare i undersökningen har kundernas utmaningar handlat mycket om att utveckla och behålla medarbetare. Den senaste tiden har utmaningarna handlat mer om att attrahera rätt kandidater och planera för framtida behov i en osäker omvärld. Hög aktivitetsnivå och att vara nära sina kunder är framgångsfaktorer som driver kundnöjdheten enligt undersökningen.