Bravura_djungel_2-1

News

Johan Olsson på eventet Hälsa som konkurrensmedel

av Bravura

Den 26/9 möter du Johan Olsson med flera på eventet Hälsa som konkurrensmedel på Bio Rio i Stockholm. Det här eventet riktar sig till dig som är VD eller till dig som jobbar i en högre HR-befattning och vill skapa en arbetsplats med fokus på hälsa och välmående i syfte att öka välmående och prestationen hos dina medarbetare. Vill du veta mer om hur man driver framgångsrikt hälsoarbete i bolaget? Då är detta ett event för dig!

Anmälan

Johan Olsson - Hälsa som konkurrensmedel

 

 

 

event