Bravura_djungel_2-1

News

Health Challenge – ett initiativ för bättre hälsa

av Bravura

#bravurahealthchallenge

Sedan några år tillbaka har vi jobbat med olika initiativ och projekt i syfte att stärka hälsa och välmående bland alla medarbetare. Nu är det dags för nästa steg i hälsoarbetet och under hösten lanserar vi projektet Health Challenge som innefattar alla interna medarbetare på Bravura.

Det är ett helhetsinriktat program där målet är att alla ska kunna delta utifrån sin nivå och sin egen potential, oavsett om den individuella utmaningen ligger inom det fysiska, mentala eller sociala området.

Samarbete med Twitch Health

I det här projektet jobbar vi tillsammans med företaget Twitch Health som förser oss med insikter och digitala verktyg för utmaningen. Health Challenge startar i mitten av oktober och pågår i 8 veckor. Inför utmaningen har alla medarbetare besvarat ett vetenskapligt förankrat frågeformulär där man fått direkt återkoppling kring sin hälsoprofil - sitt individuella nuläge inklusive styrkor och förbättringsområden. Under projektets slut kommer alla att besvara en uppföljande enkät för att kunna synliggöra hälsoförändring både på individuell och organisatorisk nivå.

Mer än bara träning

Health Challenge handlar om helheten kring hälsa och välmående och består av fysiska, mentala och sociala delar. Det är inom samtliga av dessa delar vi identifierar vår potential. Målet med Health Challenge är att vi som organisation ska göra lite fler hälsosamma val. Om alla är med och skapar förändring från det individuella nuläget, om än liten förändring så leder alla små förändringar förhoppningsvis till en stor kollektiv effekt på hälsa och välmående.

Tidigare initiativ och projekt

Sedan några år tillbaka har vi jobbat med olika initiativ och projekt i syfte att stärka hälsan bland alla medarbetare. Några exempel på initiativ och aktiviteter är exempelvis föreläsning med Anders Hansen för att inspirera till fysiskt välmående, vi budade hem ett träningspass via Musikhjälpen med Kalle och Brita Zackari Wahlström och vi har drivit ett internt projekt kring stressfri produktivitet för att underlätta för alla i bolaget att jobba effektivt och samtidigt må bra.

Följ utmaningen

Om du vill följa arbetet och progressen under hösten hittar du inspiration på hastaggen #bravurahealthchallenge

nyheter