Bravura_djungel_2-1

News

Hållbarhetsarbete under verksamhetsåret 2020

av Bravura

Hållbarhetsrapport Bravura 2

Nu finns en ny rapport avseende vårt hållbarhetsarbete under verksamhetsåret 2020. Klicka på knappen nedan för att läsa rapporten.

Hämta rapport

 

Om Bravuras hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för det samhälle vi verkar inom och för den påverkan vi har. Därtill ska vi kunna stå för det fotavtryck vi lämnar efter oss. Det innebär ett ansvar att bedriva verksamheten på ett sätt som maximerar positiva avtryck och minimerar negativ påverkan på omvärlden.

Inom ramen för den målbilden bedriver vi hållbarhetsarbetet utgår ifrån tre fokusområden, de områden där vi bedömer att vi har mest påverkan.

Community

Vi tar ansvar för den roll vi spelar i vårt gemensamma samhälle. vilken leverantör och arbetsgivare vi väljer att vara. Årligen arbetar vi mot olika hållbarhetsmål samt UN Global Compacts 10 principer för ansvarsfullt företagande.

Growth

I vårt ansvar som företag ingår hur vi använder våra ekonomiska resurser med ett långsiktigt tänk. I vårt uppdrag ingår det även att ställa krav på vår omvärld. Det gör vi genom att noggrant välja de leverantörer vi samarbetar utifrån code of conduct.

Footprint

I vårt löfte ingår det att ta ansvar för vårt fotavtryck, där vi med små justeringar kan göra stora skillnader för klimatet. För att göra det grundar vi samtliga inköp utifrån ett hållbarhetsperspektiv och prioriterar klimatvänliga resealternativ för vår transportering.

Läs mer om Bravuras hållbarhetsarbete här >>

nyheter sustainability hållbarhet