Bravura_djungel_2-1

News

Bravuras rekryterare Caroline Hammar föreläser om funktionalitet

av Bravura

I förra veckan höll Bravuras rekryterare Caroline Hammar en föreläsning på temat funktionalitet. Samtliga Bravuras kontor närvarade eller såg föreläsningen digitalt. Ämnet funktionalitet kommer att vara fokus under hösten på Bravura som ett led i vårt arbete för mångfald. Under hösten har både Arbetsförmedlingen med sin kampanj "Gör plats" och Musikhjälpen 2019 med temat "Alla har rätt att fungera" lyft och riktat fokus mot ämnet funktionalitet.

caroline_rekryterareCaroline berättade om hur vardagen kan se ut för de av oss som fungerar på ett sätt som bryter mot normen. Viktiga punkter som Caroline berättade om är hur språk- och ordval kan skapa stigman, att kunskap och medvetenhet är avgörande samt hur innovation och utveckling kan underlätta livet för många människor. Caroline fick oss att fundera kring normer och reflektera kring att vi alla har olika funktionssätt. Hur vi fungerar i arbetet eller i vardagen handlar om förutsättningar och om miljön är tillgänglig eller hindrande. 

Enligt konsultbolaget McKinsey's rapport Why Diversity Matters har en ökad mångfald en positiv effekt på företags lönsamhet. Detta berättar även Caroline om i sin föreläsning, bland annat genom att företag då fattar beslut som är funktionella för alla och blir därför mer hållbara långsiktigt.

 

  

"Funktionshinder är inget en person har – det är något som uppstår i mötet med en otillgänglig miljö” - Caroline Hammar, Recruiter

 

mångfald

Relaterade inlägg

Det saknas tyvärr relaterade inlägg för denna kategori