1. BRAVURA
  2. Nyheter
  3. Bravura startar HR-byrå

Bravura startar HR-byrå

Med över ett decenniums erfarenhet av rekrytering och personaluthyrning har vi byggt upp mycket kompetens inom HR-området. Bravuras core business är att hjälpa företag som vill hyra eller rekrytera Next Gen Professionals - talanger i början av karriären. Inom det segmentet hjälper vi idag 100-tals företag, men vi har mycket mer HR-kompetens att erbjuda! Därför startar vi nu en HR-byrå inom koncernen.

Nya behov på marknaden

Genom åren har vi fått många förfrågningar kring HR-relaterade tjänster inom områden som executive search, employer branding, digitalisering, HR-system med mera. Det har varit förfrågningar som legat utanför kärnverksamheten, men där det funnits mycket intern kompetens och engagemang att hjälpa kunderna. Under senare tid har vi även identifierat nya behov på marknaden, där externt HR-stöd efterfrågas. Behoven har främst varit från små till medelstora företag och startups som befinner sig i tillväxtfas och som idag inte har all HR-kompetens inhouse.

För att möta de nya behoven och samtidigt vara tydliga i Bravuras positionering skapar vi därför ett nytt varumärke inom koncernen – Bossanova People Agency.

Ett flexibelt alternativ till inhouse HR och executive search

Bossanova People Agency är en HR-byrå som erbjuder företag helhetslösningar inom både operativ och strategisk HR. Deras tre tjänsteområden är:

  • Executive Search – rekrytering och interimslösningar av chefs- och specialisttjänster.
  • People Consulting – Hjälp med HR-strategier och strukturer för operativ HR.
  • HR On Demand – Digital HR-support kring arbetsrätt, kollektivavtal, anställningsavtal policys med mera.

Anja Grass och Charlotta Lundström är de som kommer att driva byrån. De har båda lång erfarenhet inom HR och en flerårig historia på Bravura i ledande befattningar.

Vi vill erbjuda marknaden alternativ till interna HR-avdelningar och göra det på ett sätt som är enkelt tillgängligt för kunden.

Ajna Grass och Charlotta, VD och Vice VD på Bossanova People Agency.

En ny våg inom HR

Inspirationen till namnvalet på bolaget kommer från musikstilen Bossa Nova, där den brasilianske kompositören João Gilberto på slutet av 50-talet släppte en skiva som hette 'Chega de Saudade'. På skivan blandades traditionell brasiliansk samba med amerikansk jazz. Skivan anses av många vara det första materialet med musikstilen Bossa Nova. Ordet betyder ”den nya vågen” och det var just det som många ansåg den skivan vara.

Med Bossaova People Agency vill de representera den nya vågen inom HR genom att möta behoven och erbjuda marknaden en extern service för HR-relaterade frågor och tjänster.