1. BRAVURA
  2. Nyheter
  3. Hållbarhet på agendan

Hållbarhet på agendan

Bravura är ett företag som tror på att skapa skillnad genom högre engagemang för sina intressenter. Syftet med verksamheten är att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Det är även primärt fokus för att bidra till en hållbar värld. När vi är framgångsrika blir effekten att människor får jobb och företag utvecklas genom rätt medarbetare. Därmed har vi en direkt påverkan på både människor, organisationer och samhället.

Om hållbarhetsarbetet

För oss innebär hållbarhet att vi värnar om det samhälle vi verkar inom, såväl lokalt som globalt, att vår tillväxt ska vara hållbar och att vi tar ansvar för de avtryck vi gör på miljön. Vi arbetar årligen mot olika hållbarhetsmål som bland annat tar sin utgångspunkt i FN:s 17 globala mål samt UN Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande. Ambitionen är att maximera våra positiva avtryck och minimera negativ påverkan på vår omvärld. Med vårt hållbarhetsarbete vill vi vara en förebild gentemot andra bolag som har som mål att vara en hållbar aktör inom tjänstemannasektorn.

Hållbarhetsrapport

Sedan 2019 summerar vi vårt hållbarhetsarbete i en rapport som publiceras i samband med årsredovisningen varje år. Nedan finns de senaste rapporten samt vidare läsning om hållbarhetsarbetet på Bravura.

Fokus i hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet på Bravura utgår ifrån tre fokusområden, det är områden där vi bedömer att vi har mest påverkan.

Gommunity

Vi tar ansvar för den roll vi spelar i vårt gemensamma samhälle. vilken leverantör och arbetsgivare vi väljer att vara.  Årligen arbetar vi mot olika hållbarhetsmål samt UN Global Compacts 10 principer för ansvarsfullt företagande. 

Growth

I vårt ansvar som företag ingår hur vi använder våra ekonomiska resurser med ett långsiktigt tänk. I vårt uppdrag ingår det även att ställa krav på vår omvärld. Det gör vi genom att noggrant välja de leverantörer vi samarbetar utifrån code of conduct. 

Footprint

I vårt löfte ingår det att ta ansvar för vårt fotavtryck, där vi med små justeringar kan göra stora skillnader för klimatet. För att göra det grundar vi samtliga inköp utifrån ett hållbarhetsperspektiv och prioriterar  klimatvänliga resealternativ för vår transportering.