Bravura_djungel_2-1

News

Bravura goes Stafesten för Unicef

av Bravura

För ett år sedan införde Bravura betald träningstimme för alla våra medarbetare och för att fira detta deltar vi i Stafesten för Unicef, ett tillfälle där vi får chansen att bidra till en mycket god sak - UNICEFs viktiga arbete för att skapa en bättre värld för alla barn. 

I morgon går startskottet för Stafesten för Unicef, ett stafettlopp i Stockholm som vi medverkar i för att bidra till kampen om en bättre värld för alla barn. Det är också en möjlighet till att stärka vår gemenskap där alla kan delta oavsett träningsnivå. För ett år sedan införde Bravura betald träning på arbetstid, ett koncept som började småskaligt med några få deltagare och som idag har vuxit och präglar samtliga avdelningar i organisationen. 

 

Hälsa är en viktig del av vårt framgångsrecept

Efter att ha läst en inspirerande studie av Pro Sales som handlade om just Hälsa som affärsstrategi, bestämde vi oss för att införa betald träningstimme på våra kontor. Det är ett initiativ som visade sig vara mycket uppskattat hos våra medarbetare. Vi har fått en otroligt positiv feedback och ser en markant ökning på deltagande. Även om vi inte har 100% närvaro varje gång så har vi kommit en god bit på vägen till vårt mål att alla ska delta på träningtimmen varje vecka. Efter att ha testat detta upplägg kan vi nu med facit i handen säga att fokus på träning och hälsa är en stor del av av Bravuras framgångsrecept och vi är nu övertygade om att den här investeringen också lönar sig i ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Arbetar proaktivt för fysiskt och psykiskt välmående

En annan viktig del i Bravuras hållbarhetsprogram är psykiskt välmående och därför har vi nu startat en hälsogrupp för att säkerställa att ämnet finns på agendan exempelvis att vi arbetar proaktivt för att eliminera stress i vår vardag. Hälsogruppen kommer tillsammans med Bravura Sports Club, Hållbarhetsgruppen och Mångfaldsgruppen vara en del av Bravuras arbete för att vi ska vara en långsiktigt hållbar arbetsplats.

Vi hoppas att vårt initiativ till fysiskt och psykiskt välmående kan inspirera fler arbetsplatser att göra likadant!

 

 

nyheter