Bravura fyller 15 år
  1. BRAVURA
  2. Nyheter
  3. Bravura fyller 15 år

Bravura fyller 15 år

År 2008 grundades Bravura av de nyfunna vännerna Henrik Jacobson och Kristofer Ericson. Företaget startades upp i en källarlokal vid KTH i Stockholm. Affärsidén gick ut på att rekrytera och hyra ut studenter och nyexade inom IT. Det var framför allt kompisar och bekanta från studietiden som rekryterades till olika företag i Stockholmsområdet.

Affärsidén vilade på en tanke om att jobb är centralt i de flesta människors liv och att företag behöver människor för att växa. Bravura skulle ha möjlighet att vara en värdeskapande länk däremellan. Den idén är lika aktuell idag och utgör syftet för hela verksamheten – att stärka företag genom människor och människor genom jobb.

Skapa minnen tillsammans

Under de 15 år som gått har många människor varit med på resan och bidragit på olika sätt. Vissa medarbetare är kvar från start, andra har gått vidare och vissa har återvänt. Trots att mycket har förändrats genom åren så består företagskulturen och vikten av att skapa minnen tillsammans.

15 år under vår livstid har vi nu funnits för att stärka företag genom människor och människor genom jobb, vi förbättrar arbetsmarknaden och dess förutsättningar för att fler ska kunna vara med och bidra. Samtidigt vägleder vi och agerar katalysator för många av våra internanställda i deras start på karriären. Dessa 15 år består av såväl upp- som nedgång, men vi hade aldrig varit där vi är idag utan alla människor som på kort eller lång tid varit med och bidragit och skapat bestående minnen. Stort tack till alla er, låt oss se vad som väntar de kommande 15 åren!"

Martin Sander, CEO, Bravura Group

Bravura handlar om människorna

Sedan starten 2008 har Bravura vuxit till att bli en av de större aktörerna inom rekrytering och bemanning i Sverige. Under de senaste 3 åren pågår även en expansion i de nordiska grannländerna där resan fortsätter. Den viktigaste faktorn bakom tillväxtresan är och har alltid varit människorna - att ha rätt medarbetare med på resan, att ha kollegor som drivs av att göra det där lilla extra som skapar värde och framförallt att ha kul tillsammans.

- Under mina snart 12 år på Bravura har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med fantastiska kollegor som var avgörande till att jag trivdes direkt från start och är än i dag den viktigaste faktorn för mig.

– Christoffer Hernius, Managing Director, Bravura Sverige

Samma fast annorlunda

Mycket har hänt på 15 år och Bravura har gått från att vara den lilla aktören till att bli en tung spelare på marknaden för rekrytering och bemanning. Företagskulturen har alltid varit och är fortfarande i fokus. Att bolaget vuxit märks tydligt intern, då det idag är en mycket större apparat att arrangera interna events, konferenser och gemensamma aktiviteter.

-Jag minns när vi var så få att vi på kort tid kunde ordna festligheter. Exempelvis vid ett tillfälle runt 2011, då fick vi alla plats på en liten privatbåt som tog oss ut till Stockholms skärgård. Idag gör vi samma typ av aktiviteter och vi lägger stort vikt vid kulturarbetet och det gemensamma. Skillnaden är att det krävs mycket mer planering för att genomföra en sådan aktivitet som vi gjorde 2011. Vi hade behövt flyga in medarbetare från alla regioner och hyra en skärgårdsbåt för att det skulle vara möjligt.

- Amanda Forssell, HR-Manager, Bravura Society

Från uppstickare till företagsgrupp inom kompetensförsörjning

Företaget har även under de senaste åren transformerats till Bravura Group - en företagsgrupp som verkar på med flera marknader och med olika tjänster inom kompetensförsörjning. Nu pågår ett varumärkesarbete inom gruppen som syftar till att tydliggöra visionen för alla medarbetare internt samt skapa starka varumärken och möta efterfrågan av tjänster kopplat till människor och kompetens.