Bravura_djungel_2-1

News

Bravura och Dale Carnegie anordnar event på temat Morgondagens medarbetare

av Bravura

Attrahera, rekrytera och leda morgondagens medarbetare

mindre millennials

Mer information och biljetter
Malmö 2017-04-07 | Stockholm 2017-04-21 | Göteborg 2017-04-28

Välkommen på en inspirerande förmiddag som kommer ge dig viktiga insikter och verktyg för att kunna attrahera, rekrytera och leda morgondagens medarbetare. Du får insikter kring framtida framgångsfaktorer för att attrahera rätt medarbetare, förståelse kring karmakapitalism och hur ditt företags syfte blir avgörande för framtida medarbetare, metodik för att rekrytera utifrån medarbetarens framtida potential, verktyg för att maximera kandidatupplevelsen och göra ditt företag attraktivt för morgondagens medarbetare, kännedom om de viktigaste egenskaperna som förväntas av morgondagens ledare och hur du använder dessa i ditt dagliga arbete, teknik för att driva innovation i företaget och nycklar och verktyg för att maximera och följa upp medarbetarengagemanget i ditt företag. Workshopen är en del av Bravura Insights och genomförs i samarbete mellan Bravura och Dale Carnegie. Moderatorer är Mathias Härenstam från Bravura och Berit Friman från Dale Carnegie Sverige.

Allt överskott från eventet doneras till Help To Help

Help to Help sponsrar universitetsutbildning för ungdomar i Tanzania och hjälper studenter och företag i landet att knytas samman för att skapa förutsättningar för arbete och att kompetens stannar i landet. Visionen är att kunna bidra till att fler ungdomar kan genomföra universitetsstudier i framtiden och att fler kommer i arbete. Kunskap är en nyckel till framgång, att få ett jobb är dörren som nyckeln ska passa i för att komma vidare i livet och ta sig ur fattigdom på lång sikt. I framtiden hoppas vi kunna expandera verksamheten till att innefatta fler länder, fler studenter och till att hjälpa fler företag att hitta rätt kompetens som kan bidra till tillväxten i utvecklingsländer. Läs mer på www.helptohelp.se

[one_third]

[/one_third]
[two_thirds_last]