Bravura_djungel_2-1

News

Vad efterfrågar dagens talanger?

av Bravura

Vad söker du hos en arbetsgivare och vad prioriterar du i din karriär? Hur vill du att din chef ska vara? Vill du starta eget? Varje dag träffar vi på Bravura en stor mängd människor som intervjuas för lediga tjänster, vi bestämde oss för att lära känna denna viktiga målgrupp bättre. Vi tog fram en enkät där våra besökare fick svara på frågor om karriär och värderingar i yrkeslivet. Nu kan du ta del av resultatet av första delen av vår kandidatundersökning som finns att ladda ner på Bravuras nyhetsrum på Mynewsdesk. Vi fick många intressanta insikter om dagens talanger, något vi tar med oss i vårt arbete mot att bli det bästa rekryterings- och bemanningsföretaget. Kanske har du själv svarat på enkäten? Ett stort tack till dig isåfall!

Entreprenörer som vill leda
— Två tredjedelar av alla som svarat kan se sig själva i en ledningsfunktion inom de kommande fem åren.
— Mer än 50 procent anger att de har drivit eller driver företag alternativt att de kan tänka sig att starta företag.
— Hela 81 procent av 18 - 21-åringarna kan tänka sig att starta företag.

Viktigast med en lyhörd chef
— Lyhördhet är den egenskap som uppskattas högst hos en chef; hela 96 procent anser det viktigt eller mycket viktigt att chefen är lyhörd.
— 80 procent vill helst ha en chef med visioner för organisationen och lika många ser gärna att chefen ger mycket stöd och vägledning i arbetet.
— De yngsta värderar en empatisk chef högre än andra.

Dagens talanger värderar kompetensutveckling, karriär och CSR
Våra kandidater värderar kompetensutveckling, kvalitet på produkt/tjänst och karriärmöjligheter högst. Karriärmöjligheter är viktigast för personer i åldern 22-29 år; över 90 procent av dem har rankat det som viktigt eller mycket viktigt. Förutom den egna karriären och kompetensutvecklingen värderar våra kandidater en arbetsgivare som tar ansvar för CSR- och hållbarhetsfrågor, detta är särskilt viktigt för personer över 30.

Ladda ner hela rapporten här!