Bravura_djungel_2-1

News

Work For You - Ett kundföretag i fokus

av Bravura

I det här blogginlägget lyfter vi fram Work For You, ett kundföretag som vi tycker förtjänar att synas lite extra. Work For You arbetar precis som Bravura med att matcha rätt person till rätt jobb, men de riktar in sig på att hjälpa personer som av olika anledningar har hamnat långt från arbetsmarknaden.

Work For You arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen som en så kallad kompletterande aktör och är verksamma inom jobbförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, integration, utbildning och omställning. Deras verksamhet är helt baserad på grundsynen att alla människor har outnyttjade resurser. Bravura har hittills hjälpt Work For You med sju interna medarbetare; rehabiliteringskonsulter, ekonomer och controllers i Stockholm. Inför det här blogginlägget har vi träffat Helena Dahllöf, HR-chef och Katarina Vikström, HR-konsult på Work For You.

Hej, vi tycker att det ni gör är fantastiskt. Hur många hjälper ni varje år med stöd och jobb?
- I dagsläget är ungefär 4000 personer aktiva i något av våra program. Programmen kan ha fokus på jobbförmedling, rehabilitering, integration eller utbildning, men målet är alltid detsamma: arbete.

Vilken är er största utmaning på Work For You?
- Vi tror att det finns en dold arbetskraft och en dold arbetsmarknad, men det svåra är att matcha dessa. Då det är viktigt att våra deltagare får en lyckad nystart i arbetslivet. Vår verksamhet påverkas av svängningar i politiken, vilket gör att vi måste vara flexibla.

Vad är unikt med Work For You?
- Vårt huvudfokus är att få ut människor i arbetslivet, oavsett om det är via en utbildning eller via långsiktig rehabilitering. Det vi är mest stolta över är våra grundvärderingar som genomsyrar företaget och alla våra insatser. Vi vill göra det yttersta för de personer som kommer till oss och vi tror på varje människas inneboende potential!

Vad kännetecknar er kultur och vilka trivs hos er?
- Vår verksamhet består av otroligt engagerade, kompetenta och erfarna medarbetare och konsulter som arbetar efter värdeorden professionalism, bemötande, empowerment och affärsmässighet.

Vår kultur kännetecknas av människoengagemang. De som jobbar här är eldsjälar som brinner för arbetsmarknadsfrågor. Våra ägare och grundare är väldigt tydliga med våra värderingar, de skapade denna kultur redan från början.

Alla som jobbar här får energi av att hjälpa andra, känner du igen dig i det här är chanserna stora att du passar in hos på Work for you. För att trivas här är det också ett plus att gilla snabba puckar och entreprenörsanda. Här får du möjlighet att vara med och påverka, vi jobbar efter frihet under ansvar.

Tack Helena och Katarina för ert engagemang! Läs mer om Work For You på www.workforyou.se