Bravura_djungel_2-1

News

Akta dig för autopiloten!

av Bravura

Tänk på den senaste gången du hälsade på en ny person. Var handslaget varmt, fast, försiktigt, tydligt, svalt eller ointresserat? Gjorde du kanske en automatisk bedömning av personens blick, klädsel, ålder, kön, röst och frisyr? Kanske påverkade också din första bedömning dig i resten av mötet?

Att bedöma och sortera andra människor utifrån första intrycket är en instinkt som sitter djupt hos alla människor. En överlevnadsinstinkt helt enkelt, utan att bedöma fara, risk och hot i nya situationer hade vi inte överlevt. Att gå på autopilot i en överlevnadssituation är dock något annat än att använda samma autopilot i ett civiliserat samhälle, i situationer när du ska bedöma andra människor.

Det senaste halvåret har vi läst och lyssnat på Malin Lindelöw, fil dr i psykologi och konsult med inriktning mot rekrytering och urval. Malins böcker handlar om kompetensbaserad rekrytering och om vikten att vara medveten om hur starkt påverkade vi är av det första intrycket och våra tidigare erfarenheter, när vi rekryterar eller i andra sammanhang ska bedöma en person professionellt.

Inspirationen från Malin Lindelöw har lett till att Bravura nu har en uppdaterad metodik för hur vi arbetar med rekrytering och urval på ett icke-diskriminerande sätt. Vi har sedan länge tagit avstånd från diskriminering i vårt arbete, men vårt uppdaterade sätt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering innebär att vi har byggt in fler spärrar och hinder för att inte våra omedvetna fördomar och erfarenheter ska ta över.

Vill du testa din egen autopilot? Gör ett av fördomstesten som är framtagna i Project Implicit på Harvard. Malin Lindelöws böcker hittar du på exempelvis adlibris.se.