Bravura_djungel_2-1

News

En HR-chefs tankar om föräldraskap och karriär

av Bravura

_MG_6834hanna
Som relativt nybliven förälder har jag reflekterat både över vilken förmån det är att bo i Sverige, som har ett av världens bästa föräldraförsäkringssystem, och vilken tur jag har som arbetar på ett företag som har en positiv och flexibel inställning till anställda med barn. Jag tror att arbetsgivare i alla situationer har mycket att vinna på att vara lyhörda och anpassa arbetsvillkoren efter den anställdes nya situation. Tänk bara vilka proffs på tidsplanering och struktur föräldrar blir! Jag vill dela med mig av vad jag tror är viktigt för att som företag skapa ett bra klimat för föräldrar.

Flexibilitet — Flextid och möjlighet att jobba hemifrån.

Förståelse och erkännande — Visa att det är okej att vara föräldraledig, att VABa, eller att gå på utvecklingssamtal.

Trygghet och likabehandling — En tillsvidareanställning värdesätts högre när det finns ett barn att försörja och givetvis ska föräldrar få samma förutsättningar för löne- och karriärutveckling som andra anställda.

Så hur får man ihop det?
Att bli förälder förändrar stora delar av livet, vilket på olika sätt kommer att inverka på yrkesrollen. Ständig tidsbrist, oväntade sjukdomar, dålig nattsömn, inställd semester och inställda jobbmöten gör att ens tillvaro alltid är utsatt för nya händelser och oväntade vändningar att agera utifrån. Men föräldraskap är också en fantastisk möjlighet till personlig utveckling (inte minst inom området flexibilitet!), som kan bidra mycket till yrkesrollen. Jag har frågat några föräldrar på Bravura hur deras arbetsliv har påverkats av att få barn. Här är våra samlade tips på hur du får ihop livet som förälder:

Planering — Detaljplanering timme för timme, så långt som flera månader framåt. En kollega uttrycker: ”jag hade aldrig lyckats få ihop familj/arbete/träning om jag inte hade planerat väl”.

Prioritering — Värdesätt din tid, väg allt du gör på guldvåg. Kanske måste du välja bort AW:n med kollegorna och istället satsa på att vara med på julfesten?

Ha alltid en plan B — ...och en C och en D om något oväntat händer.

Jag har själv aldrig känt mig så kreativ som sedan jag kom tillbaka efter min föräldraledighet. Jag värdesätter min tid på ett helt annat sätt och tycker att jag hinner med mer saker fast jag idag inte kan arbeta övertid som jag gjort tidigare. Jobbet känns också mindre svårt och betungande, den svåra uppgiften i mitt liv är ju att lära mig att ta hand om ett barn!

Vill du veta mer om hur vi på Bravura arbetar med företagskultur? Hör av dig till mig!
Hanna Mikaelsson, HR-chef på Bravura, hanna@bravura.se