Bravura_djungel_2-1

News

Ditt personliga varumärke

av Bravura

Att identifiera ditt personliga varumärke är att svara på vad du tillför ett arbetssammanhang. Det är en inventering av vad du vill, dina värderingar, vilken typ av arbetsuppgifter du får energi av — helt enkelt vem du är på en arbetsplats. För att hitta till ditt eget varumärke finns det ett par saker som du behöver fundera över.

Vad står du för?
Det första steget är att veta vad du står för, det vill säga vad som är dina utmärkande egenskaper. Det gäller inte enbart vad du är bra på, utan även dina drivkrafter, intressen och framtidsmål. Det kan även vara bra att identifiera vad som inte passar dig.

Skapa förtroende
Ditt personliga varumärke får liv genom att det uppfylls. En devis som brukar fungerar bra är ”lova lite, leverera mycket”. Ha som målsättning att överträffa förväntningarna, men att alltid vara ärlig med förutsättningarna.

Din ”elevator pitch”
Att ha en egen träffsäker tagline eller slogan kan hjälpa dig att enkelt praktisera ditt varumärke. Kanske förklarar den vad din starkaste egenskap är, vad som utmärker din person och vad du har för ambition. Prova att sätta samman en mening som du tycker sammanfattar vad du vill att andra ska känna och veta när de träffar dig. Tänk på att du ska kunna motivera och ge exempel på din tagline!

Bravura138_li_besk