Bravura_djungel_2-1

News

MER – skaparna av Bravuras kontor

av Bravura

I oktober flyttade Bravuras huvudkontor till nya lokaler på Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm. För att utforma vårt nya huvudkontor tog vi hjälp av arkitekt- och konsultföretaget MER, som vi har haft ett långt samarbete med när det gäller utformningen av våra olika kontor.

MER har hjälpt Bravura att strömlinjeforma utformning och inredning av Bravuras tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har tagit fram ett koncept som ska passa vår verksamhet, våra behov och inte minst vårt företags identitet. Titta på deras bilder här!

NiklasMER33
Arkitekten Niklas om hur de har tänkt kring Bravuras nya kontor:
”Att det nya kontoret skulle bli i färg har funnits med sedan ett par år tack vare feedback från era medarbetare. Vi har valt ut åtta färger med inspiration från 1900-talets störste arkitekt Le Corbusier. I stället för vitt, som vanligtvis dominerar på arbetsplatser, har vi valt en annan ton som skapar lugn kring era arbetsplatser. De andra sju färgerna har fått ett varsitt väggparti som vetter mot ett gångstråk. De finns också på detaljer, såsom pelare, för att ge intressanta övergångar mellan olika zoner.

Från färg till ljus – normalt bestämmer en ljustekniker att samtliga vrår och skrymslen ska vara belysta exakt lika mycket. Detta är dock inte naturligt och kan mest liknas vid att spendera sina dagar i en öken där ingenting bryter solljuset. Vi har i stället valt att fokusera den starka belysningen till arbetsplatsen och satt en mer dämpad belysning till allmänytor. Detta för att hjärnan ska känna att den byter fokus. Även intervjurummen är något dämpade för att ge lugn till den som blir intervjuad. …”

Läs vidare om MER och hur de arbetar för att göra arbetsplatser roligare, effektivare och mer lönsamma här.
bravuraMER

nyheter