Bravura_djungel_2-1

News

Bravura är ett av Sveriges Gasellföretag 2013

av Bravura

DIgasell_logo
Vi på Bravura är mycket glada över att vara ett av Sveriges Gasellföretag 2013. Dagens industri utser varje år Sveriges snabbast växande företag till Gaseller. Syftet är att lyfta fram företag som skapar tillväxt i Sverige och som kan inspirera andra entreprenörer. Kriterierna är hårda och varje år utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla kriterierna nedan. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Gasellföretagen bidrar till att skapa nya jobb i Sverige, något vi är stolta över att vara en del av!

Läs mer om Di Gasell här

nyheter