Bravura_djungel_2-1

News

Martin Sander, säljchef, om att förverkliga mål

av Bravura

På vår senaste konsultträff delade Bravuras säljchef Martin Sander med sig av hur han jobbar med mål i sitt privata och professionella liv. Nedan bjuder vi på några av hans tips.

Formulera mål
- Så länge du har ögonen på målet är sannolikheten stor att du kommer att nå fram. När jag började jobba på Bravura för fyra år sedan var vi fyra anställda. Idag är vi 65 anställda och jag är säljchef med personalansvar för 25 säljare. Utan att arbeta med tydliga mål hade jag aldrig varit där jag är idag. Jag tänker alltid ut vad som krävs för att jag ska nå mitt mål.

Dela med dig av dina mål
- Att öppet dela med dig av ditt mål ger en större effekt. Berättar du för andra skapar du genast en lite större press på att utföra det du har lovat dig själv. Lägger du dessutom till stöttning och backning av andra, blir det ännu lättare att nå dit. Ju fler människor runt omkring du engagerar desto större hävstång skapas för att hjälpa dig att nå det individuellt uppsatta målet. Springer du ett lopp med en hejarklack som hejar fram dig blir det lättare att springa snabbare och få ett bättre resultat.

Låt inte motgångar stoppa dig
- Det finns goda och onda saker i livet som drabbar dig. Du kan påverka hur mycket de goda respektive de onda sakerna i livet ska låta forma din personlighet genom att kontinuerligt coacha dig själv. De flesta människor har varit med om både goda och onda saker, låt de goda vinna och forma dig. När det kommer onda saker, se på dem som en annan vis person uttryckte sig och låt dem hjälpa dig: Varje motgång, varje misslyckande och varje hjärtesorg, bär inom sig fröet för en motsvarande eller ännu större framgång.

IMG_2620_SV
Martin Sander, säljchef på Bravura.