Bravura_djungel_2-1

News

CV-guide: Curriculum negotium

av Bravura

Curriculum vitae betyder ”levnadslopp”, men som ni kanske (och förhoppningsvis!) dragit slutsats om är det inte din självbiografi som efterfrågas. Kanske ska vi därför börja använda termen curriculum negotium, som hobbylingvisten här på Bravura har översatt till ”arbetslopp”!

Summa summarum, håll ditt CV kärnfullt. En till två sidor brukar räcka långt i CV-väg och det som vi framförallt är intresserade av är vilka erfarenheter och ansvarsområden du har haft under respektive tjänst. Var därför noga med att definiera din roll och vilka arbetssysslor som ingått i dina tidigare tjänster.

Det kan även vara bra att sålla lite bland alla dina anställningar och enbart skriva de uppdrag som har relevans för tjänsten du söker. Söker du exempelvis en specialisttjänst behöver du inte alltså inte ta med att du sålde jordgubbar under sommaren -87, när du var 15. På så sätt blir det lättare för oss att lära känna din kompetensprofil med avseende på de egenskaper som behövs för tjänsten som är aktuell. Se bara till att det inte blir för stora glapp i tidslinjen på ditt CV ifall det är så att du ägnat dig åt någonting som faller utanför ramen för tjänsten du söker.

Bredvid det faktum att vi vill lära känna din professionella profil så vill vi även lära känna dina drivkrafter och vad som är viktigt för dig. Strävar du efter att utveckla dina ledarskapsförmågor eller är stabilitet och lojalitet en viktig sak för dig? Har du en vinnarskalle eller är gruppdynamik centralt för dig? Utveckla gärna och berätta om dig själv!

Och sist men inte minnst… anvend ett rättstavningsfprogramm, det ger inte et gott intryk om du har me en massa stavfel!