4 personer i möte. En skriver på en tavla
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Karriär som konsult

Karriär som konsult

Hur är det att jobba som konsult? Vi tog en pratstund med Lars, en av våra tidigare konsulter som blivit rekryterad till en av Bravuras kunder efter 2 års anställning som konsult hos oss. Han berättade om hur han upplevt tiden som konsult och hur det utvecklat honom både som person och i karriären.

Från ett uppdrag till nästa

Det började med att Lars kom i kontakt med Bravura under hösten 2017 och anställdes för ett konsultuppdrag som controller. När uppdraget närmade sig sitt slut blev han tipsad om en annan tjänst som ekonomiansvarig av en av Bravuras rekryterare. Därefter fortsatte det på liknande sätt med ytterligare ett konsultuppdrag hos ett annat företag. Efter att ha varit anställd som konsult på Bravura i två år har han rekryterats över till ett av företagen där han varit på uppdrag.

Att vara konsult

Att vara anställd som konsult via ett bemanningsföretag innebär att finnas tillgänglig för uppdrag hos olika företag. På frågan om vad Lars uppskattat mest med att jobba som konsult svarar han ”Den stora fördelen i min roll som ekonom är få chans att se en mängd olika organisationer och roller. En ekonomroll är inte den andra lik”.

Trygghet i anställningen är viktigt för de allra flesta, så även för Lars och han var initialt osäker på om han skulle trivas med att vara anställd som konsult. Efter att ha testat på konsultrollen ett par år har han ändrat åsikt och ser nu inga nackdelar med att periodvis under sin karriär jobba som konsult. ”Det var betydligt roligare än jag trodde och jag har konstant utvecklats genom mina uppdrag. Jag räknade inte på förhand med att jag skulle trivas så bra med det, då jag är en trygghetsperson”.

Som konsult har han lärt sig mycket och han kände sig snabbt trygg med anställningsformen, mycket tack vare en tydlig och regelbunden dialog med sin konsultchef som regelbundet följt upp såväl arbetsmiljö som trivsel på arbetsplatsen.

”Det är enkelt att vara konsult hos Bravura, det är bara att gå till jobbet!”

Lars, fd konsult via Bravura

Om Bravura som arbetsgivare

Lars hade erfarenhet av att arbeta som konsult även före sin tid på Bravura och enligt hans uppfattning är Bravura något helt annat. Han har genom en bra kontakt med sin konsultchef aldrig behövt gå runt och undra över saker utan har snabbt fått svar på sina frågor och fått tydlig information om vad som gäller. Han har även upplevt en omtanke om hur han mår och hur han trivs på respektive uppdrag. ”Det är enkelt att vara konsult hos Bravura, det är bara att gå till jobbet!”

En stor anledning till att han stannat hos Bravura har varit att han hela tiden har fått möjlighet att testa nya uppdrag, då han fått ett nytt uppdrag när det tidigare tog slut. Det har varit spännande uppdrag med olika karaktär vilket han sett som en chans att utvecklas i sin roll som ekonom. Han har haft ett öga på övriga vakanser på marknaden, men har inte sett något anledning till att söka sig vidare från Bravura då han menar att det finns stora möjligheter att utvecklas i sin karriär genom att arbeta som konsult.

Utveckling i karriären

Det Lars har uppskattat mest med tiden som konsult är att han tack vare sina uppdrag har utvecklat en självständighet. Tidigare arbetade han som redovisningsekonom, men ville röra sig mer mot controlling. ”Det har jag fått tack vare dessa uppdrag. 2015 skulle ingen ha anställt mig som controller, men som konsult fick jag möjlighet till sådana uppdrag.” Han beskriver vidare att det varit ett sätt för honom att fördjupa sin kunskap och bygga på sitt CV på relativt kort tid. Han har fått testa sina förmågor, utmanas och utvecklas och därmed få ett kvitto på vad han kan. ”Drygt två år på Bravura har gett mig mer kunskap och utveckling än att studera under samma period”.

Det har varit nyttigt att se olika arbetsplatser och roller, där har han fått lära sig olika tillvägagångssätt och hur han hanterar situationer som kan uppstå. ”Jag har sett hur det fungerar i olika typer av organisationer”, vilket han ser som något positivt att ha med sig i bagaget.

3 anledningar till att jobba som konsult enligt Lars

  • Utveckling – det är roligare än du kanske tror och du utvecklas både som person och i din karriär
  • Bli mer självständig – olika uppdrag ställer olika krav på dig och allt fungerar inte på samma sätt på olika arbetsplatser
  • Kompetensutveckling – att testa på olika roller i olika organisationer bygger upp din kunskapsbank och breddar din kompetens