1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Personality matters

Personality matters

Vad är relationsförsäljning och hur lyckas du med det? Vi har träffat vår Senior Account Manager Elin Nyström och pratat om hur hon jobbar med att bygga förtroende och skapa långsiktiga relationer med sina kunder.

Lyssna, lär känna och bygg förtroende

Nyckeln inom relationsbaserad försäljning är att vara närvarande hos sina kunder ofta och regelbundet, men framförallt handlar det om att skapa en lojal relation genom att lära känna kunden även utanför agendan för samarbetet. Detta är något som Elin fokuserat på sedan hon började jobba som säljare. Vid första mötet ger hon kunden mycket utrymme, hon lyssnar och bekräftar för att bygga ett förtroende. ”I alla mina kundsamarbeten ger jag mitt största engagemang”. Engagemang för Elin innebär att brinna för det hon gör. ”Om jag brinner för det jag gör, så skapas engagemang av det. Det går inte att hitta på, utan det är något genuint som kommer inifrån”. Några av Elins bästa kundsamarbeten idag är företag hon hade möte med redan som nyanställd säljare, vilket visar tydligt på hur hennes fokus på att bygga relationer har skapat resultat.

För mig är det viktigt att det finns en glädje i mina samarbeten. Det ska vara roligt att samarbeta med mig och företaget.

Elin Nyström, Senior Account Manager på Bravura

När konkurrensen är hård är det extremt viktigt att lämna avtryck och att jobba aktivt för att vara top of mind i kundens medvetande, så att du och ditt erbjudande finns på kundens radar när de har behov. I det avseendet är närvaron och relationsbyggandet avgörande när det kommer till tjänsteförsäljning, vilken i många fall kan vara väldigt personberoende. Elin lär känna sina kunder på djupet och jobbar för att skapa teamkänsla för att tillsammans med kunden lösa behovet. ”För mig är det viktigt att det finns en glädje i mina samarbeten. Det ska vara roligt att samarbeta med mig och företaget.” Hon lyfter också vikten av att inte stoppa huvudet i sanden om det inte går som det var tänkt, utan att i varje situation visa engagemang och vilja att hjälpa kunden.

Be likable

Att vara ”likable” är kanske svårt att definiera vad det innebär, men det är definitivt en egenskap som är till fördel för den som jobbar med försäljning. I grunden handlar det om att våga bjuda på sig själv. Elin minns tillbaka på ett kundmöte där hon skulle träffa flera avdelningschefer, och det var extra viktigt att hon gjorde ett bra möte. Elin inledde mötet med att säga att hon var nervös och därför tagit med sig bullar för att lätta upp stämningen. ”Det blev verkligen en icebreaker och vi skrattade gott tillsammans.”

Elin Nyström - Senior Account Manager på Bravura

Elins tips till dig som vill lyckas inom försäljning

Din personlighet och inställning kan ta dig långt. Med rätt inställning spelar det mindre roll vilken erfarenhet du har. Det viktigaste är att du verkligen vill, och gör det som krävs för att ta dig framåt.

  • Våga ta initiativ och ta ansvar för att göra de uppgifter du behöver göra.
  • Ta inte ett nej personligt. När du ska bygga upp en kundbas från grunden handlar det mycket om att ”kötta samtal”, och i och med det kommer du att få en hel del nej under vägens gång.
  • Var tålmodig och ihärdig. Försäljning är inte enkelt och det tar tid att bygga upp en kundbas från grunden.