Person vid en dator
  1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Vad är en kandidatpersona?

Vad är en kandidatpersona?

Vill ni bli ännu mer pricksäkra i rekryteringen och få rätt kandidater att söka sig till er? Prova att skapa en kandidatpersona! Det hjälper er att effektivisera rekryteringen och spara både tid och pengar genom att leta i rätt kanaler och träffa rätt kandidater.

Att jobba med personas i rekryteringen hjälper er att:

  • Skapa bättre jobbeskrivningar och få fler och bättre ansökningar
  • Identifiera de bästa kanalerna för att nå målgruppen
  • Spara tid genom att träffa rätt kandidater

Vad är en kandidatpersona?

En kandidatpersona är en fiktiv person, en modellering av idealkandidaten och de som ni vill anställa. Personas har använts mycket inom marknadsföring, där så kallade buyer personas används för att modellera och personifiera målgruppen. Kommunikationen skapas för personan och avser att stötta och utbilda genom hela köpresan, från medvetande till övervägande och därefter köpbeslut.

Inom rekrytering kan man applicera samma tänk och se kandidaten som kund och rekryteringen och kandidatupplevelsen som en köpresa. Med kandidatpersonas som grund blir det lättare att jobba vidare med kommunikationsstrategier och optimering av kanaler för att hitta och anställa rätt personer. Det eftersom man får en bättre bild av vem målgruppen är, hur man når dem och vad som får dem intresserade.

Här är ett exempel på hur en persona för rekrytering kan se ut:

Vill du veta mer om hur man gör?

I vår guide ”Så skapar du en kandidatpersona” går vi igenom hur man i 5 steg tar fram en persona för att förbättra sin rekrytering. Ladda ner guiden och kom igång med att skapa er kandidatpersona!